De vilda blommornas dag 2022


Image

De vilda blommornas dag den 19 juni 2022 i Komstad ängar

Arrangörer var Svenska Botaniska Föreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Sävsjö Hembygdsförening.

Drygt 25 personer samlades till en blomstervandring i Komstad ängar. Utrustade med floror och appar kunde gruppen identifiera följande 83 arter:


Sjöfräken, Gäddnate, Ormrot, Rödfibbla, Älgört, Hundäxing, Kärrsilja, Kaveldun, Vänderos, Skogssäv, Ängshaverrot, Kungsljus, Vitklöver, Rödklöver, Ängsskallra, Smörblomma, Timotej, Svartkämpe, Tjärblomster, Daggkåpa, Stormåra,

Grässtjärnbomma, Fältarv, Ängssvingel, Kråkvicker, Hönsarv, Fyrkantig Johannesört, Engelskt Rajgräs, Ängskovall, Backnejlika, Brudbröd, Gökärt, Teveronika, Ärenpris, Åkerförgätmigej, Groblad, Gräddmåra, Nejlikrot, Hundkex, Blodnäva, Blodrot, Stor Blåklocka, Gulmåra, Revfibbla, Skogsviol, Vårbrodd, Kärleksört, Vitmåra,

Stjärndaggkåpa, Backskärvört, Gråfibbla, Ängskovall, Liljekonvalj, Rölleka, Skogsnäva, Nattviol grön/vit, Bergslok, Smultron, Spenört, Svinrot, Blekstarr, Humleblomster, Missne, Vattenklöver, Gul Näckros, Topplösa, Vitsippa, Flaskstarr,
Gökblomster, Ängsruta, Sumpmåra, Kråkklöver, Kärrfibbla, Knippfryle, Kärrspira, Ängaboll, Luddtåtel, Hirsstarr, Darrgräs, Gullviva, Solvända.

Vädret stod oss bi och efteråt samlades vi utanför den gamla affären för samtal och fika.

 
 

 

Förening:

Sävsjö Hembygdsförening

Skapad av: Leif Alderhammar (2022-06-20 10:13:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Leif Alderhammar (2022-06-20 10:13:06) Kontakta föreningen