Årsmöte 20210821Årsmötet med redovisning av åren 2019 och 2020 ägde i år rum i Hembygdsparken lördagen  den 21 augusti. Vädret var med oss och ca 50 medlemmar  deltog.

Ordförande Bertil Zettergren hälsade välkommen och till ordförande för årsmötet valdes Jan Brandin och Lars-Åke Sandqvist  till sekreterare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för de två åren efter föredragning av verksamhetsberättelser och ekonomiska rapporter. 

Daniel Eklund bjöd på dragspelsmusik  och kaffe med ostkaka serverades vid borden innan dagens föreläsare Kent Andersson  tog vid och berättade om tre generationer Sävsjöbyggare och om alla  byggprojekt som genomförts under lång tid.

Styrelsen består av Bertil Zettergren, ordf., Göran Svensson, vice ordf., Johnny Thorstensson, sekr., Maj-Sofie Andersson ,kassör, Anna-Lisa Hansell, Barbro Eckerbom, ,  Jan-Olof Johansson, Mona Brandin, Björn Karlstad, ersättare ( nyval), Maria Thulin, ersättare( nyval).

Image
Image
Image
Image
Image
 
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 

Förening:

Sävsjö Hembygdsförening

Skapad av: Leif Alderhammar (2021-08-25 10:15:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Leif Alderhammar (2021-08-25 11:25:01) Kontakta föreningen