Välkommen till vår hemsida!

Kommande/aktuella händelser finns numer under rubriken "Aktiviteter"
 

Söndagscafét den 28 juli

Reportage och bilder finns under menyn "Övriga verksamheter/söndagscafé"
alt denna länk: Söndagscafé 28 juli
 

Söndagscafét den 21 juli

Reportage och bilder finns under menyn "Övriga verksamheter/söndagscafé"
alt denna länk: Söndagscafé 21 juli

 

Andra söndagscafét den 14 juli 

Reportage och bilder finns under menyn "Övriga verksamheter/söndagscafé"
alt denna länk: Söndagscafé 14 juli

 

Årets första söndagscafé 7 juli 

Reportage och bilder finns under menyn "Övriga verksamheter/söndagscafé"
alt denna länk: Söndagscafé 7 juli

 

 

 

Efterlysning

Medlemmar och besökare efterfrågar Elna Nilssons böcker.
Har du någon/några du kan avstå så  vänligen lämna dem till oss.

 


Editerad av: Leif Alderhammar (2019-09-12 15:23:32)