Fornlämningar

Nu finns inventering av fornlämningar i Vallsjö socken,

gjord 1934 i digitaliserad form. Se menyn!


Editerad av: Leif Alderhammar (2020-12-19 14:33:00)