Tuvekvarn

Gammal kvarn under Veda säteri.

Under Veda låg utgårdarna Lilla och Stora Tuvekvarn, såg och ett kraftverk som försörjde gården med elektricitet. Miljön vid Tuve kvarn är präglad av 1800-talet med rötter i 1500-talet då kvarnen var tullkvarn. Kvarnbyggnaden är en delvis förfallen timmerbyggnad från 1700-talet. Sågverksamheten finns representerad i form av en ruin. Miljön som helhet är ovanligt autentisk med byggnadshistoriska värden. Nuvarande ägare, 2010, låter dock allt förfalla.


Förening:

Sätterstabygdens Hembygdsförening

Skapad av: Sätterstabygdens Hembygdsförening (2014-06-22 11:31:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sätterstabygdens Hembygdsförening (2020-06-30 19:14:42) Kontakta föreningen