Om oss

Sättersta hembygdsförening bildades under våren 2005. Konstituerande möte hölls i Församlingshemmet den 9 april efter att en interimsstyrelse förberett förslag på stadgar och namn. I slutet av maj fattade kyrkofullmäktige i Sätterstabygdens församling beslut om att skänka församlingshemmet till bygden och den 1 juli 2005 lämnade kyrkorådets ordförande Nils Mörner över nyckeln till hembygdsföreningen.

Vår vision
Sätterstabygdens hembygdsförening vill med sin verksamhet verka för att alla medlemmar samt människor i vårt verksamhetsområde oberoende av bakgrund ska ha en naturlig mötesplats i vår hembygdsgård. I föreningen engagerar vi oss i bygdens historia och framtid, dess natur och kultur. Vi umgås i en öppen atmosfär och har trevligt tillsammans.

Hembygdsgården                     Medlemskap                    Vår policy                  Kontakta styrelsen