Om oss

Sätila Hembygdsförening bildades år 1971 och då fick vi också hyra Smedjan på Strömma Lantbruksskola. Där bedrev vi all vår verksamhet till början av 2000-talet då verksamheten successivt överfördes till Hernströmsgården.
Smedjan avvecklades 2010. År 1990 köpte föreningen Furunäs belägen på Sätila sand vid Lygnern. Furunäs används till olika sommaraktiviteter med bland annat söndagskafé. År 1994 övertog vi Hernströmsgården som förutom huvudbyggnaden omfattar Röda Stugan och Vita Stugan – här bedriver föreningen sin största verksamhet. Årligen anordnas ett tjugotal arrangemang samt flera studiecirklar i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

Föreningens ändamål är att slå vakt om bygdens kulturarv och natur. Verksamhetsområdet är Sätila socken och  lämpligt angränsande områden.