Yxfabriken

Yxfabriken 1903 - 1907

Under några år vid seklets början fanns en yxfabrik vid Björshyttan. Man kan säga att denna fabrik kom till av en tillfällighet. Två smeder från Vikmanshyttan, Gröning och Silvén (namnet osäkert) träffades en dag i närheten av Nisshyttan vid byn Björshyttan. Gröning tyckte att det kunde vara lämpligt med ett vattenhjul vid fallet och att man sedan kunde tillverka yxor på platsen.

Silvén funderade över Grönings idé och åkte en dag till Säter och pratade med rådmannen Carl Rundqvist, en man med kontakter i affärsvärlden. Han gillade idén och blev företagets ekonomiska garant. Av Nisshytte kronopark arrenderades vattenfallet i Björshyttan med tillhörande mark. Yxfabriken började byggas och folk flyttade till trakten för att arbeta vid den nya fabriken. Hjalmar Svensson från Vedevåg blev verkmästare i den nya industrin. Hans bröder Axel och Edvard samt Gustav Hård lämnade Vedevåg för Säter. Ytterligare tre bröder kom till Björshyttan: Emil, Elis och Simon Fernström. Samtliga blev Säterbygden trogna.

Fabriken blev efter några år för liten och Rundqvist lär år 1907 uppföra en ny yxfabrik i Säter. Där tillverkades yxor fram till utgången av år 1966.

I Björshyttan kan man ännu se rester av den forna yxfabriken. Bostadshuset där verkmästare Svensson bodde finns kvar, nu som sommarbostad.


Förening:

Säters Hembygdsförening

Skapad av: Säters Hembygdsförening (2015-11-18 20:07:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2015-11-18 20:47:03) Kontakta föreningen