Skrifter till försäljning


Skrifter som handlar om vår hembygd och som försäljs genom Sankt Eriks
Gille. (Reservation för mellanförsäljning)

Titel                                                    Pris

Båtsmän i Roslagen                     110:-
(OBS!
endast socknarna Roslagsbro, Estuna
och Söderbykarl, S-O Garland 1992, 102
sid)

Dragoner i Roslagen                    60:-
(OBS! endast socknarna Roslagsbro, Estuna
och Söderbykarl, S-O Garland 1994, 64
sid)

Fattigdom och fattigvård i
1800-talets    Roslagsbro            95:-

(S-O Garland 2001, 48 sid)

Lunda skifteslag-Från
Vendeltid till    1900-tal.          100:-

En beskrivning av Utlunda och Upplunda byar
och de enstaka hemmanen Masby, Nogård, Rasborg,
Sandvik och Wiborg i Bro och
Vätö skeppslag i Attundalands Rod
(Clarence Werngren, 2007, 74
sid)

Lyhundra kommun-En
parentes                                        150:-

(Bertil Helmersson, 1996, 115 sid)

Norra Rörvik-En by i Söderbykarls
socken                                            80:-

(Monica och Sidney Larsson 1999, 24 sid)

Roslagsbro socken förr och nu-Några
drag  ur socknens utveckling 75:-

(S-O Garland, 1997, 24 sid)

Roslagsbro socken del1-Från äldsta
tider  till 1900-talets början   130:-

(S-O Garland 1984)

Roslagsbro socken del
2-1900-talet                                100:-

(S-O Garland 1987, 96 sid)

Vägar och vägunderhåll i
Roslagsbro                                  60:-
socken

(S-O Garland 1996, 46 sid)

Vägen från Abels hus            150:-
”En helt fantastisk berättelse som grundar sig på verkliga händelser. Spännande och
gripande berättar författaren om en fattig familj som får kämpa med både
omvärlden och sig själv. Och som till slut kan sägas stå som
segrare.
Händelserna utspelar sig i Roslagen under tidigare delen av
nittonhundratalet. Fadern, Abel, ansluter sig till sekten Efraims budbärare.
Sekten grundades av Charles Lee, en svensk som utvandrat till USA. Abels
uttolkning av läran är mycket sträng och detta får långtgående konsekvenser för
familjemedlemmarna. Centralpersonen i boken är ett av barnen i familjen, en
flicka. Hon blir omhändertagen av den barnmorska som bistår vid födslarna i
familjen”
(Marianne Swedmark 2007, 274 sid)
Författarinnan är född i Roslagsbro.

De gröna åren (NY BOK 2017)         120:-
De gröna åren handlar om Erik Lunds familj och deras umbäranden,
under en period då ännu statarsystemet var rådande. Vi får följa
familjens öden från 1915 till 1941. Merparten av denna tid tillbringades i Roslagsbro församling, då det där fanns ett flertal stora gårdar som använde sig av statarsystemet.
(Erik Lund, bearbetad av Claes Lund 2017, 122 sid. Utgiven av Vätö och Roslagsbro
hembygdsföreningar)

Porto och emballage tillkommer.

Beställning till: [email protected])hotmail.com

Förening:

Sankt Eriks Gille Roslagsbro

Skapad av: Leif Eriksson (2018-11-05 18:18:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Leif Eriksson (2018-11-05 18:18:14) Kontakta föreningen