Medlemskap


Medlemskap
Vill du bli medlem skall du betala
årsavgift.
För år 2020 är årsavgiften 100:- per person. I avgiften ingår en prenumeration
per hushåll på tidning ”Ledungen” som är Stockholms läns hembygdsförbunds och Stockholms läns museums gemensamma tidskrift som utkommer 4 gånger/år.

Betalningen görs till Plusgirokonto 58 22 23-4
eller till Bankgiro 320-7875 (Roslagens Sparbank)

Editerad av: Leif Eriksson (2020-08-10 09:09:52)