Hembygdsparken

Sandsjö Hembygdsförening vårdar också hembygdsparken Nyholmsberg, som är belägen mellan Bodafors och Norra Sandsjö.
Där finns sex stugor av skiftande karaktär samt en scen som används under sommarhalvåret.