Sandby-Gårdby Hembygdsförening har en del stående punkter i sitt program och en av dem är byvandring. Den 5 maj hade turen kommit till Torp som ligger i Gårdby socken mellan Gårdby och Ullevi. Undertecknad hälsade det drygt 30-talet deltagare välkomna och lämnade över till Michael Wilson. Han bor på Torp malm i sin farfars mors barndomshem. Han berättade att han egentligen skulle heta Olsson men hans farfars far Julius Olsson som kom från Ullevi gifte sig med Julia Hultenius, var iväg till Amerika och bytte där efternamn till Wilson. Han har släktforskat och då är det naturligt att man intresserar sig för hembygden. Han presenterade nuvarande ägare av de tre gårdarna i Torp. På Östergården Lars Gunnar Sjöqvist med fru Inger Elisabeth, gården i mitten ägs av Sven-Olof och Maj Hultenius och Västergården ägs av Inga-Lill Johansson. Ursprungligen fanns två gårdar, ett skatte och en kronogård. I och med att befolkningen ökade skedde delningar av gårdarna och som mest fanns sju gårdar i Torp. På förfrågan fick vi veta att jorden var mullrik, av skiftande karaktär och det fanns inga sandjordar.

Michael berättade att Torp omnämndes i skriftliga källor första gången på medeltiden. Torp hade gemensamt gärde med Skarpa Alby och är en avknoppning av Skarpa Alby. Torp betyder utflyttarbebyggelse. Från 1570 kan personer som bott i byn hittas via de skattelängder som upprättades vid Älvsborgs lösen. 1600-talet var ett mörkt sekel med hungersnöd, lilla istiden och slutliga katastrofen när danskarna steg iland 1677 vid Strandskogen och efter att ha bränt Algutsrum drog de vidare för att bränna och plundra Sandby. På vägen dit satte de eld på Torp. Nuvarande gård i mitten av byn blev helt nedbränd och marken var ödelagd. I början av 1700-talet pågick ett försök att odla tobak och 1710 kom pesten och hela två gårdar blev helt utslagna. 1801 är som alla vet ett märkesår i Ölands historia. Gustav IV Adolf upphävde Djurgårdsinrättningen detta år, några år efter följde utmarksdelningen och laga skiftet, som i Torp skedde 1832.På 1800-talet gick det bra för jordbruket men det blev också trångt i gårdarna och många emigrerade till Amerika, så ävenså från Torp. Ett sätt var att arbeta ”därute”, medan man arrenderade ut sin gård. Så gjorde en man som hette ThelinPersson. Han arbetade i Alaska och kom hem med en amerikansk bil. Vraket av den stod länge i alvargatan norr om byn, sista resterna försvann för tiotalet år sedan. 

Torp förknippas med familjen Hultenius. En tid fanns det en Hulteniusättling i sju hus i Torp. Nils Peter Hultenius kom till Torp 1851 från Algutsrum. Hans fru Christina Larsdotter var född på Torp 1. Med sig hade paret sonen Per August som tog över gården. Han fick sönerna Herman och Ernst, båda välkända namn i bygdens historia. Herman tog över gårdenoch fick med sin fru Anna Hulda Johansson från Smedsgärdetio barn. Hulda var född i Hulterstad. Sonen Bernhard tog över gården och hans son Sven-Olof följde honom. Han var side-kick till vår ciceron och bidrog med anekdoter och fakta. Vi fick veta att boningshuset på gården byggdes 1850. När ladugården byggdes 1948 erbjöd byggmästaren sig att bygga ett nytt boningshus för 8000 kr. Bernhard avböjde det erbjudandet. Gården hade klassiskt portskjul mot vägen som revs när den nya ladugården byggdes. 

Torp har också en malm. Den började byggas på 1700-talet på utmarken när det blev trångt i byarna. 1905 skiftades malmen. De boende fick friköpa sina platser medan gårdarna fick sin andel av marken. Under 1900-talet fanns också småbruk med 8–10 hektar mark. På malmen bodde skräddare, skomakare och båtsmän. Torp hade ingen egen båtsman men andra rotars båtsmän bodde där. Det senast byggda huset på malmen byggdes 2018 och ligger på Boij-horvan. Boij var båtsman och dog 1902. Strax söder om malmen gick järnvägen. Stolparna ute i åkern markerar var järnvägen gick. Det fanns en hållplats vid Torp och den var mitt i vägen där den korsade järnvägen. En anekdot är att Ankar, båtsman i Lenstad och med i Wilsons släktträd, hade köpt en gångbiljett. Den gav rätt att gå på järnvägen och i detta fall skulle han gå till Gårdby. Han var en smula lomhörd och när tåget kom efter honom och tutade,gick han stadigt kvar på järnvägen och tåget fick vackert köra efter honom.

Landsvägen gick innan 1967 närmare gårdarna. Landsvägen flyttades ett steg norrut samtidigt som landsvägen lades söder om Ullevi och en del andra krökar på vägen rätades också ut.

Michael Wilson tackades med en varm applåd och vi var många som fått en massa nya kunskaper om byn Torp. Vi fick sedan gå in i familjens Hultenius vackra och trevliga trädgård och dricka det medhavda kaffet.

Ann-Marie Berglund


Förening:

Sandby-Gårdby Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Ahlgren (2024-05-11 18:22:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Ahlgren (2024-06-10 05:45:20) Kontakta föreningen