Sandby-Gårdby Hembygdsförening arrangerade en vandring till Hildeborg och Österskog den 28 april. Vår ciceron var Helena Lager och hon skämde som vanligt bort oss med sin stora kunskap om växter och småkryp. Föreningens ordförande Kent Johansson hälsade oss, ett tjugotal deltagare välkomna. Vi hade ett härligt solsken och temperaturen kom upp till 17 grader, inget vi varit vana vid denna kalla vår.
Helena berättade för oss att mittlandsskogen är en ung skog. Landskapet har varit öppet och det vi nu ser vara skogbeklätt är igenväxta ängar och betesmarker. Där det funnits lövträd har träden skötts om.
Vi gick in i lövskogen och runt oss blommade vitsippor och blåsippor. Släktet blåsippor heter Hepatica. Enligt signalläran ansågs bladen likna en lever och man trodde växten var bra mot leversjukdomar. Blåsippan är som alla sippor giftiga. Deras frön finns i ett fettrikt utskott som myror hämtar hem och därmed sprids fröna. Violers frön sprids på samma sätt. Tandrot är en annan växt som fanns intill sipporna. Deras stora rosa blommor har ännu inte slagit ut. Insekter tycker inte om växten, Fröna sitter i bladvecken och släpps till marken. En bit längre bort blev vi förevisade vätteros. Det är en parasit som sitter på rötter till hasseln, där de hämtar sin näring. Ibland blommar de under jord och blir vita i stället för rosa. Växten är självpollinerande och har jordstammar med sugkoppar som sätter de sig fast med på rötterna. Vitsippor och gulsippor tillhör släktet Anemone. Vitsipporna sprider sig med utlöpare och gruppen vitsippor som kommer av en utlöpare liknar varandra. Vitsippornas spridning hejdas av svampen sippskål, den parasiterar på vitsippornas rötter. Vi fick se bestånd av vitsippor men bruna områden utan sippor och där växte i stället svampen.
Vid Hildeborg finns ett hus och en lada kvar.  Hilda Maria Olsson född 1860 i Norra Möckleby och hennes Anders Victor Olsson född 1867 i Åby på fastlandet gifte sig 1905. Anders Victor kom 1901 till Eriksöre 8.  Hilda står i församlingsboken som jordägare under Österskog och verkar ha kommit dit 1900 Hon var frånskild och hennes före detta man hade varit i Amerika sedan 1887. Anders och Hilda står sedan båda som jordägare och boende på Hildeborg under Eriksöre 4. Hilda dog 1932 och hennes man 1934. Hildeborg blev sedan sommarhus, det övergavs och har haft en brokig historia men nuvarande ägare från Tävelsrum har gjort underverk i omgivningarna runt Hildeborg. Han har röjt skog och ängar från att ha varit helt igenväxt av slånbuskar och andra ovälkomna växter. Vid Hildeborg fanns uttryck för biologiskt kulturarv. Det betyder att det finns saker i naturen som visar på tidigare historia. Vi såg dubbla påskliljor, de är gamla kulturväxter, ända från 1600-talet. Det fanns också pärlhyacinter, vintergröna, fruktträd och kejsarkronor.  
Helena visade oss hasseln som är tidigt ute på våren med sina hängen(hanblommor). Hassel kan bli mycket gammal. När man har en ”bukett” av hassel kallas det runna. Ibland kan man se en cirkel av hassel och det är tomt i mitten, då har den centrala hasseln dött. Dessa cirkulära hasselbestånd kan vara upp till tusen år gamla.
Vi fortsatte vägen fram till Österskog. Den del vi såg bestod av stenmurar, stengavel och en trappa. Även där fanns påskliljor och två lindar som bar tecken av att en gång varit hamlade.  Österskog var en by under Eriksöre med som mest fem gårdar som anlades då det var ont om mark och Öland var överbefolkat. 1842 kom en Jonas Peter från Lenstad med hustru född i Norra Möckleby och bosatte sig där. 1855 var man fyra familjer på tre gårdar. Uppgifterna är oklara men troligen övergavs Österskog i slutet av 1800-talet.
Småkrypen då? Jo, vi fick se en majbagge som är en rödlistad skalbagge. Den är beroende av vilda bin. Majbaggen lägger tusentals ägg och larven som bildas följer med vildbiet ned i boet. Larven äter upp biets pollenförråd och mumsar även i sig biets ägg. De finns tre arter av majbaggar; svart, violett och korthalsad. Det är den svarta som är vanlig på Öland.
Vi hade fått uppleva en mycket intressant utflykt där vi fick se och lära oss mycket om växter och se de intressanta platserna Hildeborg och Österskog. Helena Lager tackades med en varm applåd.
Ann-Marie Berglund

.


Förening:

Sandby-Gårdby Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Ahlgren (2024-05-04 11:49:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Ahlgren (2024-05-07 11:13:31) Kontakta föreningen