Almanacka för 2021 kommer till Oxmarknaden

Sandby-Gårdby Hembygdsförening gör traditionellt även i år en almanacka. Den planeras komma ut till vår modifierade Oxmarknad. Den skall genomföras på ett annorlunda sätt med informationsskyltar om distansering, värd som välkomnar och informerar. Genomgående betonas avstånd och handsprit. All försäljning planeras till att vara utomhus.
Kalendern är som vanligt ett lagarbete. Pelle Berglund har besökt alla byar inom socknarna Sandby och Gårdby och fotograferat dem med sin drönare. Fotona är oftast tagna vinter och vår för att undvika att skymmande grönska skall dölja bebyggelsen. Han har sedan bearbetat fotona. Urvalet skedde vid ett distanserat styrelsemöte där vi våndades att välja bland de vackra bilderna av vår kära hembygd. Nästa steg var att ansöka om spridningstillstånd hos Lantmäteriet. Myndigheten skötte sig exemplariskt, efter en vecka hade vi vårt tillstånd. Styrelseledamot Helena Lager satte ihop almanackan som granskades av styrelsemedlemmarna som kom med olika förslag om förbättringar.
Omslaget pryds av Södra Näsby. Fotot är taget i augusti, majsen grönskar på fälten och Östersjön syns i horisonten. I förgrunden finns de två gårdarna där ladorna har halmtak, av somliga kallade ”där det ser ut som i Himmelsberga”.
När man bläddrar vidare och ser foton från bl.a. Sandby, Södra Sandby, Norra Näsby, Ullevi och Övra Ålebäck påminns man om hur uppdelningen av tomter speglar den medeltida indelningen av marken runt husen. Också att vi är en utpräglad jordbruksbygd med välskötta åkrar och fält. På bilden från Ekelunda anas de stora ytor av alvaret som hör till våra byar, ibland skiftat och ibland oskiftat. Till Gårdby och Ullevi byar finns skogsmark. Vid granskning av byarna Nedre Ålebäck och Övra Ålebäck ses spåren efter de bränder som härjat byarna som lämnat luckor i raden av ursprungliga gårdar. Bilderna visar också att det vinter och vår minsann inte är vattenfattigt, på många bilder ses stora vattensamlingar. Vi har också två vackra kyrkor med vackra kyrkogårdsmurar.
I vår sockenbok ”Sandby och Gårdby Två socknar på Öland” beskrivs Sandgårdsborg som ”byn som inte finns”. På bilden i kalendern ses Gårdby skola som ligger på byn Åbys mark i Sandby socken. Skolan hette faktiskt Sandby Gårdby skola när jag gick där på 1970-talet, lite mer rätt kanske med tanke på samarbetet mellan socknarna som ledde fram till att skolan byggdes.
Ja, sådana är våra socknar, kontakt med Östersjön i öster och i väster finns alvar och skog. Socknarna är rika på historia med medeltida kyrkor, fornminnen, vacker natur och är ännu en levande jordbruksbygd.
Vi hoppas att våra medlemmar och besökare också finner årets almanacka trevlig och en prydnad för väggen.

Ann-Marie Berglund

 


Editerad av: Anitha Eklöf (2020-09-21 06:25:46)