Bli medlem

Som medlem är du med och stödjer arbetet med att bevara och utveckla våra socknar både kulturhistoriskt och på nutida evenemang.

Du kan lösa medlemskap på alla våra sammankomster, du kan kontakta någon i styrelsen eller ditt byombud.

Vårt bankgiro är 828-6601. För 2022 är medlemsavgiften 100 kr per person. Ange vem eller vilka inbetalningen gäller.

Man kan även swisha, då är numret 123 502 45 34. Även när du använder Swish är det viktigt att ange vem eller vilka betalningen gäller.

 

Som medlem får du i januari/februari en personlig kallelse till årsmötet, samt information om alla våra evenemang under året. 

Medlemskap i hembygdsföreningen berättigar till reducerat entrépris på
följande museer:
50% rabatt på entrén till Ölands Museum Himmelsberga
50% rabatt på entrén till Borgholms stadsmuseum
50% rabatt på entrén till Kalmar länsmuseum