Om oss

Image

Vår hembygdsförening bildades 1957 på vintern. Bertil Palm, Himmelsbergas grundare, var hos oss och inspirerade. Första ordföranden blev, som i många andra hembygdsföreningar på den tiden en präst, vår kyrkoherde Henning West. Första sammankomsten hölls i skolan i slutet av maj samma år. Då visades en serie bilder med gamla Kyrkliga ungdomsföreningens enorma projektor. Det var bilder med måttet 7×7 cm. fotograferade på initiativ av John Larsson i Södra Sandby som var verkligt intresserad av hembygden. Alf Ohlsson Sandgårdsborg tog bilderna.

Nästa sammankomst var någon månad senare på Dröstorp, ödebyn på alvaret. Man kan i dessa möten spåra något av vad den Kyrkliga ungdomsföreningen hade sysslat med 25 år tidigare. Nu var det i Hembygdsföreningen samma människor som på detta sätt återupplevde något av sin ungdom.

Den mera handgripliga verksamheten kom snart in på kvarnrenoveringar. Åren 1967 till 1969 gjordes tre renoveringar i rask följd. Fortsatta renoveringar har det ju blivit under åren med byte av sönderblåsta vingar och andra mindre arbeten. År 2008 gjordes renovering av Sandbykvarnen och 2010 av Åbykvarnen. Båda med bidrag från Länsstyrelsen. Kvarnen vid Hembygdsstugan i Gårdby flyttades dit från Gunnarstorp i Norra Möckleby 1968.

Om vi går tillbaka så var nästa stora uppgift utgivandet av sockenboken 1972. Alla de bilder som samlades in för illustrering i boken fotograferades av innan de lämnades tillbaka. Vi fortsatte att samla bilder, lånade album och fotograferade av. Bilder kopierades och sattes på A4-blad i pärmar men när vi kommit upp i ett 20-tal pärmar började det bli så svårhanterligt att vi tills vidare bara arkiverade negativremsorna. Men nu har vi skaffat en liten lätthanterlig skanner och på kort tid lagt in 3100 bilder direkt från negativen i en dator. Bildsamlingen förvaras i flera datorer och i en extern hårddisk Dessutom har vi förstås alla negativen. Man kan tala om både hängslen och livrem. Avfotografering på det gamla viset kommer vi att fortsätta med så länge det finns svartvit 35-mm film. Vi har i föreningen också en skicklig nutidsfotograf, Alf Danielsson, som sedan 80-talet har dokumenterat det dagliga livet i socknarna. Det är också en stor samling omkring 3800 bilder som väntar på inskanning.

År 1973 fick föreningen överta den gamla prästgårdsladan i Sandby. Det är en högsulelada 27 m. lång med fem högsulor och vasstak. I ladan har vi samlingarna av jordbruksredskap och maskiner och föremål från självhushållets dagar. Till området flyttade vi för några år sedan socknarnas spruthus där brandbil och spruta förvarades. Nu förvarar vi den gamla likvagnen där. I januari 1978 flyttade vi en stuga från Björkudden norr om Kalmar till Gårdby där den sedan blev vår hembygdsstuga.

År 2009 fick vi överta församlingshemmet i Sandby. Byggnaden var från början fattighus sedan sockenstuga där kommunen hade stämmor och valförrättningar. Nu kallar vi den Sockenstugan och har där bättre utrymme för sammankomster än i Hembygdsstugan.

Under några år i slutet på 70-talet gjorde vi en årsskrift med artiklar om bygden. Den årsskriften finns på biblioteken åtminstone på Öland.   Bussresor till fastlandet och på Öland har varit ett trevligt inslag i föreningens verksamhet. Vi har gjort ett tiotal och några av dem tillsammans med Norra Möckleby och Torslunda hembygdsföreningar.

Återkommande händelser i föreningen är bykamp, en frågetävling mellan byarna enligt mönster från Föra på norra Öland, årsmöte, morgonvandring i naturen, midsommarfirande, två friluftsgudstjänster, loppmarknad, byvandringar där vi avverkat 13 av våra 14 byar, visning av bildarkivet, oxmarknad, filmafton och adventskaffe.

De studiecirklar vi haft genom åren är På jakt efter en hembygd, Beredskapsminnen, Kulturmiljö i skogen, Gård och bygd under 100 år, Bondeminnen, Ortnamn, Motorhistoria, Gården dess ägare och brukare, Ölands guldålder, Dialekten i Sandby-Gårdby. och Personminnen på kyrkogårdarna som är en gravinventering i samarbete med församlingarna.   Av dialektcirkeln har det blivit en omfattande ordlista med förklaringar och exempel på ”Gårdbymålet” som  är med i vår nya sockenbok ”Sandby och Gårdby två socknar på Öland” Boken innehåller 34 artiklar med många bilder. Vi är särskilt glada över att ha med en artikel om Sandby och Gårdby kyrkors historia skriven av Ragnhild Boström. Med början år 2003 har vi givit ut tio årgångar av vår almanacka med månadsbilder ur vår bildsamling.

Färjestaden 29.4.12  Per-Åke Johansson

Image