En liten lapp i kvarlåtenskapen

Den 22 april kommer Ann-Marie Berglund hålla ett föredrag om en liten lapp hon fått från en medlem. Platsen är Sockenstugan i Sandby, tiden är kl. 18 och det kommer att finnas kaffeservering.

Så här skriver Ann-Marie själv om sitt föredrag:

Hembygdsföreningen fick ett litet papper våren 2017 av en medlem i föreningen med anor i Norra Näsby. Läs gärna igenom dokumentet och kom sedan på föredraget och hör berättelserna om människorna som nämns i detta dokument och vilka forskningsmöjligheter som finns att ta reda på historien bakom namnen.

Årsmöte i Sandby- Gårdby Hembygdsförening år 2018

Om årsmötet är en förenings ”högtidsdag” så firade Sandby-Gårdby Hembygdsförening sin sextionde söndag 18 mars då föreningen hade sitt årsmöte. Ordförande Pelle Berglund hälsade välkommen och undrade om någon varit med på alla årsmöten. Alf Ohlsson var den enda i sällskapet som kunde ståta med detta ovanliga rekord.

Kvällen inleddes med att Per-Åke Johansson, föreningens arkivarie, berättade om de fotoaffischer som PeO Larsson i Södra Näsby med hjälp av fotogruppen sammanställt av bilder från föreningens bildarkiv men även nytagna bilder som jämförde platser då och nu. Han öste ur sina kunskapsbrunnar och berättade om människorna på bilderna, om motorhistoria i socknarna och namngav jordbruksredskap med namn och funktion. Forna sockenbor trädde fram från bilderna med namn och vilken by de kom ifrån samt delar av sin livshistoria.

Därefter följde årsmötesförhandlingar. Till mötets ordförande valdes Lars Alvarmo. Pelle Berglund blev omvald som Hembygdsföreningens ordförande. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Helena Lager, Johnny Karlsson och Lena Sundin. Till styrelseledamot, fyllnadsval efter Tore Andersson, som avsagt sig, valdes Kent Johansson, Gårdby. Till styrelsesuppleant för två år omvaldes Ann-Marie Berglund och Kenneth Laago. Det blev omval på samtliga övriga funktioner inom föreningen, förutom nyval på posten byombud Gårdby nordost där Jonas Andersson ersatte Gilbert Lövgren. Föreningen tackar avgående styrelsemedlem och byombud.

Ur verksamhetsberättelsen kunde deltagarna på mötet läsa att kvarnen i Skarpa Alby blivit målad och vingarna på kvarnen i Gårdby blivit reparerade. Fotogruppen bestående av Pelle Berglund, Anders Waldenström och PeO Larsson har jobbat med ovan nämnda fotoutställning. Under året har sjutton olika aktiviteter ordnats, traditionell midsommarfirande, lucia, fågel- och blomstervandring, föreläsningar och visning av bildarkivet. Sextonde årgången av almanackan utkom till Oxmarknaden. Föreningen fick i början av detta år av stiftelsen långvarigt sjuka en penninggåva avsedd för anpassning av Sockenstugan i Sandby för funktionshindrade. Sammanlagt har ledamöter, suppleanter och övriga invalda i kommittéer jobbat ideellt 1651 timmar. Medlemsantalet var vid årsskiftet 415 st.

Lars Alvarmo framförde sitt tack från Ölands hembygdsförbund som hade sitt årsmöte i Bygdegården i arrangemang av Sandby-Gårdby Hembygdsförening. Vi fick också en rapport om fiberutbyggnaden av Anders Waldenström. Han efterlyste också foton som avbildar landskapet runt oss och att föreningen önskar fotografera av sådana foton.

Medan vi drack kaffe visades årets foton tagna av Pelle Berglund i ett bildspel. Det skildrade i fotoform det som verksamhetsberättelsen ovan återberättade. Det fanns möjlighet att beskåda fotoutställningen eller ta del av tidningsreferaten från föreningens verksamhet. Mötet avslutades med vinstdragningen i lotterierna och ordföranden Pelle Berglund tackade alla för en trevlig kväll.

 

Ann-Marie Berglund

Årsmöte den 18 mars

Söndagen den 18 mars kl. 19 är det dags för Sandby-Gårdby Hembygdsförenings årsmöte. Platsen är som vanligt Bygdegården.

Det blir förhandlingar, fika och lotterier. Fotogruppen visar och redovisar sitt arbete.

Kom och gör din röst hörd, tala om vad du tycker att föreningen ska syssla med eller bara kom och fika.

Alla är välkomna. Du kan betala din medlemsavgift på mötet, köpa böcker och almanackor.

Dagordningen till årsmötet den 18 mars 2018 hittar ni här.

Dagordning

Bykampen fick två segrande lag

Sandby-Gårdby Hembygdsförening anordnade Bykampen för elfte gången söndagen 25 februari. Bykampen är en frågesportstävling mellan byarna inom våra två socknar.

Elva lag hade trotsat snöovädret tillsammans med ett tjugotal åhörare i Bygdegården där föreningens ordförande Pelle Berglund hälsade välkommen. Per-Åke och Eva Johansson hade gjort frågorna som lästes av Lotta Hemmingsson från Sandby. Lagen fick fem frågor i taget upplästa och fick dem sedan på papper varpå livliga diskussioner vidtog emellan lagmedlemmarna. Troligen även bland åhörarna. Efter tio minuter(som gick snabbt) måste lagen lämna in svaren som rättades och lämnades till ordföranden för inmatning. Även i år hade vi digital sammanräkning av resultaten, ordföranden skötte inmatningen och alla kunde följa med i Excel-bladet som projicerades på filmduken. Frågorna spände över ämnen såsom vad mjöldryga är för något, i vilket land Sachertårtan såg dagens ljus, var Hasse o Tage muséet kan besökas, största planeten i solsystemet och Angela Merkels utbildning. Stämningen var hög och spontana applåder uppstod då och då. Alla lag gick bet på vad spelbom är för något. I vårt lag förkastade vi genast att det skulle vara ett träd, utfyllnadssvar trodde vi och gissade på en del av båtrigg men det visade sig att det var det samma som benved.

Frågorna var inte lätta, det kan undertecknad intyga men trots det hade vi två lag med tjugoett poäng när de fem omgångarna var klara. Det var Gårdby södra och Övre Ålebäck som gick vidare och fick fem utslagsfrågor. Det hjälpte inte, de svarade helt rätt på utslagsfrågorna och kunde både Moa Martinssons bokproduktion till att nuvarande Fantomen var nr 21 i ordningen. Efter propåer från publiken beslöts om delad förstaplats och att lagen fick vandringspriset skapat av Birgitta Abrahamsson och hyllades med en varm applåd. Turligt nog antogs inte förslaget att få en förstapristagare genom att avgöra med snöbollskrig.

I södra Gårdbys lag ingick Gull-Britt Johansson, Kent Johansson, Lena Sundin och Hardy Ohlsson. I Övre Ålebäcks lag ingick Anitha Eklöf, Ulla Pettersson, Johan Pettersson och Bo Ohlsson.

Föreningen bjöd därefter kaffe och vetebröd.

Vi gick därifrån med en glad känsla av att ha lärt oss något nytt, samlats runt gemensamma frågor i våra lag från vår by, känt delad spänning och glädje. Om två år är det dags igen att få ha roligt ihop på detta sätt.

 

Ann-Marie Berglund

Nya programmet är här

För någon vecka sedan kom 2018s program i postlådorna! Nu har finns aktiviteterna också här på hemsidan.

Den första som händer i år är bykampen, där vi hoppas att få se alla byarna representerade.

Sen rullar det på under året med vandringar, visningar och föreläsningar. Och tänk på att det kan komma till saker under året så håll koll på hemsidan, affischer och facebook.

Väl mött under 2018!

P.S Ni glömmer väl inte att betala er medlemsavgift? 80 väl investerade kronor!

Här finns en länk till en kalender där våra aktiviteter finns. https://calendar.google.com/calendar/embed?src=cqbg9o2h75i2e0tba9cdm89pnk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FStockholm

Bykampen 2018

Snart dimper det nya årsprogrammet ner i brevlådorna runt om i socknarna. Vi tycker att vi fått ihop ett intressant och omväxlande program.

Som första punkt 2018 är det dags för Bykampen. Den 25 februari är det dags! Så vill du vara med, ta kontakt med ditt byombud! Och ni som är byombud, nu är det dags att trumma ihop ett lag! Det vore ju roligt om alla byarna är representerade.

Donation till Sandby-Gårdby Hembygdsförening

I Sockenstugan intill Sandby kyrka hölls torsdag 11 januari en ceremoni då Stiftelsen för långvarigt sjuka i södra Kalmar län överlämnade en symbolisk check på 150000 kr till Sandby-Gårdby Hembygdsförening samt gåvobrev. Styrelsen uppvaktades av en av stiftelsens grundare Barbro Wernersson och advokat Gunnar Silfwersvärd som också varit med sedan starten på 1970-talet. Dessutom närvarade Åke Sjölund, skicklig fotograf som under många år verkat för stiftelsen  och Margareta Elfström som arbetat med Lars Wernersson, legendarisk överläkare vid Långvårds- och rehabiliteringskliniken, Länssjukhuset i Kalmar och också grundare av stiftelsen.

Föreningens ordförande Pelle Berglund (längst till vänster) får checken av Barbro Wernersson. Advokat Gunnar Silfwersvärd ses till vänster om Barbro Wernersson och till höger om henne Åke Sjölund. Längst till höger ses föreningens arkivarie Per-Åke Johansson.

 

Barbro Wernersson läste ur gåvobrevet att Hembygdsföreningen fick ovanstående belopp som en gåva att anpassa sockenstugan för funktionshindrade. I ansökan framgår att en renovering skulle kunna öka tillgängligheten och möjligheterna att delta i de sociala aktiviteter som anordnas av Hembygdsföreningen. Arbetena måste vara slutförda under 2019. Barbro berättade om att stiftelsen 1986 köpte Eksgården i Gårdby och att ett varmt samarbete utvecklades mellan stiftelsen och Hembygdsföreningen. Det bildades en vänförening, Eksgårdens vänner under ledning av Greta Abramsson . Föreningen fick även 20 000 kr att användas till digitalisering av den stora samling bilder som tagits under stiftelsens tid på Eksgården och som förra året skänktes till Hembygdsföreningen.  Hembygdsföreningen var aktiva medhjälpare vid Oxmarknaden och hantverksdagar. Arkivarie och tidigare ordförande Per-Åke Johansson berättade om onsdagskvällarna på Eksgården mellan 1996 till 2002. Dessa aktiviteter pågick mellan april till september. Stiftelsen arrangerade föreläsningar, musikkvällar och många sommarölänningar ställde upp och höll föreläsningar i skiftande ämnen. Per-Åke själv höll föreläsning vid sju tillfällen. Det var om Gustav Berglunds tavlor, motorhistoria i Sandby-Gårdby, vägar och broar på Södra Öland, flygbilder över gårdar och södra Öland, vår del av världsarvet och att göra en sockenbok. Alf Ohlsson deltog också ihop med Per-Åke när de höll föredrag om dialekter. Barbro Wernersson flikade in att hon och medarbetare utarbetade programmet tidigt så det kunde publiceras i Natur och Kultur på Öland och dessutom satte man upp affischer i närområdet, ända bort till Runsten. Onsdagskvällarna fanns också med i hembygdsföreningens årsprogram.  År 2003 upphörde vänföreningen och Hembygdsföreningen tog över Oxmarknaden. Den hölls på Eksgården fram till 2015 då Eksgården bytte ägare. Oxmarknaden håller nu till vid Bygdegården i samband med Skördefesten.

Per-Åke berättade om Sockenstugans historia. Först var här fattigstuga och två mindre hus byggdes ihop 1871. Ett av rummen blev kommunalrum 1891 och användes som detta fram till kommunsammanslagningen 1951. Då köpte Sandby församling huset och det kom att användas som församlingshem fram till 2009. Då skänktes det till Hembygdsföreningen mot att Svenska kyrkan fick använda det till kyrkliga förrättningar i tio års tid. Schackklubben träffas i huset varje måndag. Den bildades 1970 och är en av få renodlade schackklubbar på Öland. Underhållskommittén målade 2014 huset och fasaden österut byttes ut. Pelle Berglund, föreningens ordförande tackade för den frikostiga donationen och berättade om att närmaste planerna var en ramp och breddning av två dörrar. Det finns också behov av renovering av toaletten och anpassa den för funktionshindrade. Föreningen avser att söka andra bidrag för att kunna ha möjlighet att göra detta.

Sammankomsten avslutades med kaffe och styrelsen hade sedan ett styrelsemöte.

Ann-Marie Berglund

 

 

Lucia firades i Sandby-Gårdby

På luciadagen firades Lucia i Bygdegården med drygt 140 personer närvarande. Lokalen var nästan fullsatt redan 17.15 och för oss som kom senare erbjöds nödparkering på andra sidan vägen. Arrangemanget är ett samarbete mellan Sandby-Gårdby Hembygdsförening, Svenska Kyrkan och klass 6 i Gårdby skola och detta trepartssamarbete är inne på trettonde året.

Hembygdsföreningens ordförande Pelle Berglund inledde med att hälsa alla välkomna, framhöll samarbetet mellan föreningen, kyrkan och skolan. Högtalardelen av högtalarvästen gick över till Kalle Karlsson, pastorsadjunkt som utlovade en timmes predikan som kortades ned och hans ord avslutades med psalm 736 ”Ett litet barn av Davids hus”.

Så kom luciatåget med lucia Liv Nordén med levande ljus i sin krona. Liv kommer från Bostorp. Det var tjugofyra deltagare i luciatåget, varav fem stjärngossar och fyra tomtar. Ungdomarna representerade stor del av östra sidan av Öland, från Folkeslunda till Hulterstad.

De traditionella sångerna under ledning av Kristina Sannestam framfördes och ungdomarna bjöd på vacker sång. ”Tänd ett ljus” med ackompanjemang till gitarr samsades med ”Nu tändas tusen juleljus” och ”Staffan stalledräng”. Åhörarna tackade med en rungande, varm applåd.

Svenska kyrkan bjöd på kaffebrödet och medan vi drack kaffe, te och saft sålde hembygdsföreningen lotter. Saffransbrödet var bakat av Lotta Hemmingsson. Därefter följde dragning och vinstutdelning innan vi skildes åt.

Hembygdsföreningens styrelse och underhållskommitté tog tacksamt emot den hjälp som frivilliga gav att diska och ställa lokalen i ordning.

 

Ann-Marie Berglund

Traditionellt Luciafirande

Onsdagen den 13 december är det dags för luciafirande. Som vanligt är det ett samarbete mellan kyrkan, skolan och hembygdsföreningen.

Det blir fika och lotterier och självklart ett fantastiskt luciatåg.

Platsen är Bygdegården på Sandgårdsborg och tiden 18.00. (OBS. tiden är 18.00, och inget annat.)

Varmt välkomna.

Adventskaffe

3/12 bjuder Hembygdsföreningen på Adventskaffe efter gudstjänsten.13.00 i Gårdby kyrka, därefter kaffe i församlingshemmet i Gårdby.

 Lotterier!

 Skarpa Alby och Ekelunda byar är värdar för dagen

 Välkommen för en stunds gemenskap!

 Ps. Almanacka 2018 och + dialekt CD finns att köpa.