Nyheter

Slutlig Resultaträkning 2022.pdfSlutlig Balansräkning- 2022.pdfRevisionsberättelse 2022.pdf
Förslag till dagordning vid årsmöte i Sandby-Gårdby Hembygdsförening

Söndagen den 19 mars 2023 kl. 15.00 i Församlingshemmet, Gårdby

1.    Mötets öppnande.

2.    Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.

3.    Fastställande av dagordning

4.    Fråga om mötets...

Läs mer >

Vi vill önska all medlemmar en God Jul & Gott Nytt År och även passa på att tacka för det gångna året.

Nu är den välskrivna och mycket intressanta boken åter i lager. 

Boken kostar 210kr och kan beställas via sms på 0705370340.


På luciadagen var det äntligen dags att återuppta traditionen att fira lucia i Sandby-Gårdby. Pandemin satte stopp för detta 2020 och 2021. Lucia firades i Bygdegården med drygt 100 personer närvarande. Arrangemanget är ett samarbete mellan Sandby-Gårdby Hembygdsförening, Svenska Kyrkan och klass 6 i Gårdby skola och detta trepartssamarbete...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Vår hembygdsförening bildades 1957 på vintern. Bertil Palm, Himmelsbergas grundare, var hos oss och inspirerade. Första ordföranden blev, som i många andra hembygdsföreningar på den tiden en präst, vår kyrkoherde Henning West. Första sammankomsten hölls i skolan i slutet av maj samma år. Då visades en serie bilder med gamla...

Läs mer >

Aktiviteter