Aktiviteter 2017


En kväll om CONCORDIA

Jan-Åke Siljeström
Foto: Lars Hammarlund

Sällskapet Gamla Örebrosamlade drygt 60 deltagare vid december månads med­lemsmöte
Ämnet för kvällens föredrag och bildvisning var Concordia, som var namnet på det gamla industriområdet i Skebäck på östra sidan av Svartån.
Flera lokalhistoriska intres­serade har skrivit och gjort bildspel om det svunna Skebäck, bland andra säll­skapets ordförande Göran Lindhé och Berndt Eliasson. Jan-Åke Siljeström har gjort en djupdykning i många arkiv och samlat bilder, hus­ritningar och tidningsskrive­rier om Concordiaomradet. Redan i början av 1800-talet lokaliserades flera mindre industriliknande företag i området, till exempel ett färgeri.
Vattenkraften i Svartån nyttjades i en kvarn som byggdes och där bland annat prima benmjöl tillverkades. År 1888 stod slussen färdig och ån hade kanaliserats. Vid förra sekelskiftet etable­rades Aktiebolaget Örebro Yllefabrik, där Cederbergska stiftelsens hus ligger i dag. En omfattande brand öde­lade fabriksbyggnaden och verksamheten bedrivs sedan ända fram till 1935 i den nya byggnaden.
Under åren 1924-1925 byggdes det hus där Ceder­bergska stiftelsens senior-boende är inrymt i.
Arkitekt var Albert Jonsson, som även ritat Centralpalat­set.
Text: Per-Åke Bladh
============================================================================

 Filmkväll med Alf Rune

Alf Rune laddar projektorn med smalfilmer.
Foto: Lars Hammarlund

Sällskapet Gamla Örebro gästades vid november månads medlemsmöte av Alf Rune, som visade gamla 8 millimeters smalfilm med örebromotiv. Alf Rune blev redan i tonåren filmintresserad och köpte en smalfilmskamera för det då svindlande beloppet av 300 kronor. Under åren 1954-74 spelade han och vänner in olika drama och örebrodokumentärer.  De vann 1959 pris för årets bästa smalfilm, vilket bland annat Dagens Nyheter refererade.
På Sällskapets möte visade Alf Rune den egna äventyrsfilmen ”Rapport från Öster”, som innehöll många scener från det svunna söder i Örebro.
I Super-8-filmen i färg, ” Från Gamla vägen till gamla Gatan”, vandrade fotografen från den gamla södra infarten, genom Drottningparken och hela centrala Örebro. Denna film från 1968 visade hur stora förändringar staden genomgått sedan dess.
Många åskådare mindes nostalgiskt de försvunna husen, parkerna och miljöerna.
Alf Rune avtackades med en varm applåd och uppskattande ord av Sällskapets ordförande Göran Lindhé.
Text: Per-Åke Bladh
======================================================================

Filmkväll

Sällskapet Gamla Örebro arrangerade en filmkväll vid oktobermötet. Ett 40-tal medlemmar hade slutit upp.
Ur Sällskapets rika filminnehav visades först en nyligen förvärvad privatfilm från Örebroutställningen 1947.
Den äldsta filmen, från 1911, visade bland annat skridskotävlingar på Svartåns is, nedströms nuvarande Hamnbron. Tävlingarna, som bestod av såväl konståkning som hastighetstävlingar, lockade storpublik.
Skotillverkningen vid Oscaria återgavs detaljerat med alla dess moment i olika skomaskineri en rulle från 1940, då Örebro gjorde skäl för benämningen skostaden.
Text: Per-Åke Bladh
======================================================================

Besök på Regionarkivet

Första höstmötet brukar alltid innebära en utflykt utanför vår lokal på Köpmangatan. Denna gång hade 35 deltagare samlats hos Regionarkivet, som bara är två år gammalt på nuvarande plats. Det finns på CV-området i den byggnad som förr huserade företaget NEH.
Arkivarie Eva Lundberg, var säkert bekant hos flera av åhörarna, eftersom hon tidigare haft Stadsarkivet som arbetsplats. Hon visade bilder på skärmen och berättade om Regionarkivets verksamhet. En stor del innebär skanning av handlingar och journaler, som läkarna behöver i sitt yrkesutövande. Även riktigt gammalt material skannas, men i dessa fall behålls pappersoriginalen.
Eva beskrivs sig själv som en "pappersföreträdare" och tycker egentligen inte om att pappershandlingar slängs, sedan de blivit skannade. Men det är förstås av utrymmesskäl. Eva fick frågor om hur säkra dessa skannade handlingar är för framtiden, och för de närmast kommande åren är det ingen fara. Men ingen vet vad som händer om 100 år.
En historisk redogörelse gjordes över sjukvårdsbyggnader i staden. Från början var det Karmelitermunkarnas uppgift att hela örebroarna och i slutet av 1700-talet byggdes ett nytt lasarett, en fastighet som fortfarande står kvar på Storgatan. År 1892 anlades sjukhuset mitt emot Stora Holmen, som senare skulle komma att kallas Gamla lasarettet. Numera pågår en ofantlig utbyggnad av sjukhusområdet.
Gemensamt är att sjukvården under alla år befunnit sig norr om Svartån.
Eva visade prov på vad man kan läsa i arkivmaterialen. De gamla sjukjournalerna innehöll ofta annorlunda diagnosbeteckningar mot vad vi använder idag. Efter föreläsningen avtackades Eva med applåder och senare även våra Örebroböcker.
Text: Göran Lindhé
======================================================================

Nostalgibyn i Hosta

Nynäspumparna var de första som Bosse Norman skaffade. Nu har Nostalgibyn alla tillbehör som är Nynäsmärkt.
Foto: Lars Hammarlund

Foto: Lars Hammarlund

Vid vårens sista möte med Sällskapet Gamla Örebro gjordes ett studiebesök vid Nostalgibyn i Hosta, på vägen mellan Frövi och Fellingsbro. Träffen inleddes med kaffe och fantastisk räksmörgås i caféet, vars interiör är en återblick till 1950-talet.
Därefter guidade Bosse Norman deltagarna runt blandalla föremål han samlat på sig sedan flera årtionden. Vi var många som kände igen barndomens GB-glacekiosk och den gamla korvkiosken av samma modell som Deile inledde sin korvkarriär i.
Nostalgibyn har även en butik där man kan handla kläder av 50- och 60-talssnitt.
Norman hälsade oss välkomna åter till någon av sommarens veteranbilsträffar, som äger rum onsdagskvällar.
Text: Per-Åke Bladh
======================================================================

Einar Lyths minnen från militärlivet i Örebro

Einar Lyth
Foto. Lars Hammarlund

Några av de 65 besökarna som lyssnade till Einars föredrag.
Foto: Lars Hammarlund

Vid aprilmötet med Sällskapet Gamla Örebro berättade Einar Lyth militära minnen från sin tid vid det nu nedlagda I3 och om sitt val av yrkesbana.
Under sin barndom i Karlstad pågick Andra Världskriget och efter den tyska ockupationen av Norge blev det påtagligt närvarande med tyska överflygningar över Karlstad och de luftvärnsbestyckade tågtransporterna. För att åstadkomma en varaktig fred såg Einar två alternativ. Antingen att åstadkomma ett gemensamt internationellt regelverk som alla skulle respektera eller att bygga ett försvar och skaffa sig vänner som är beredda att bistå vid eventuellt angrepp. Då det förstnämnda alternativet föreföll ouppnåeligt såg Einar det som en viktig samhällsuppgift att utbilda sig till officer. Efter studentexamen 1954 kom han till I3 för att fullgöra värnplikten. Efter utbildningar återkom han till I3 1971 som kompanichef.
Einar Lyth berättade personliga minnen och anekdoter från den tiden. Han gav dråpliga illustrationer till hur tidsandan påverkat de värnpliktigas förhållningssätt till överordnade och auktoriteter. Och än större hade förändringarna blivit när han 1983 utnämndes till regementschef på I3.
Einar har aldrig ångrat sitt yrkesval utan stortrivs med uppgifterna och sina arbetskamrater, varav flera fanns som åhörare på Sällskapets medlemsmöte.
Nästa medlemsaktivitet är utflykten till nostalgibyn Hosta onsdagen den 17 maj, till vilken förhandsanmälan ska göras till Per-Åke Bladh.
Text: Per-Åke Bladh
======================================================================

Årsmöte, film- och bildvisning samt Norgebesök

Jan-Åke Siljeström och i mitten vår medlem som bor i Norge Rolf Stackebom och Göran Lindhé samtalar här om gamla minnen.
Foto: Lars Hammarlund

Sällskapet Gamla Örebro höll sitt årsmöte tisdagen den 7 mars med ett fyrtiotal medlemmar närvarande. Efter parentationen av bortgångna medlemmar vidtog årsmötesförhandlingarna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 sedan verksamhetsberättelsen och den ekonomiksa berättelsen godkänts. Årsavgiften bibehålles oförändrad.
Till ordförande omvaldes Göran Lindhé. Ulf Andersson, Lars Hammarlund och Per-Åke Bladh omvaldes på två år. Gustaf Hallqvist invaldes på samma tid. Ett år kvar på sina styrelseförordnanden har Hans Berglund, Birgitta Rosenberg, Ture Jönestam och Jan-Åke Siljeström.
Björn Gunnarsson och Björn Rasmusson valdes till revisorer med Arne Löwek som suppleant.
Jan Hallqvist och Peter Lundin valdes till valberedning.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Lennart Steen, som avtackades med en blomkvast.
Till kaffet avnjöts Gudebröd, bakat av Inga Persson på recept från Fellingsbro Hembygds och fornminnesförening.
Årsmöteskvällen avslutades med bildvisning från det svunna Örebro.
Text: Per-Åke Bladh
======================================================================

Örebros skohistoria

Gustaf Hallqvist kvällens gästföreläsare om Örebros skohistoria.
Foto: Ulf Andersson

Med stort intresse lyssnade man om Örebros skofabrikshistoria.
Foto: Ulf Andersson.

Vid Sällskapet Gamla Örebros första medlemsmöte för året närvarade 55 personer. Gäst var Gustaf Hallqvist, som höll en uppskattad historik över såväl AP Hallqvists affärsverksamhet inom främst skobranschen samt Örebros skoindustrihistoria.
Gustafs farfars farfar startade en lanthandel i Viby 1874 och kom sedan att köpa upp skor som tillverkades i grannskapet. Efter inköp av skomaskiner började han egen tillverkning. Så småningom etableras en filial i Örebro, varefter verksamheten expanderade kraftigt. AP Hallqvist byggde kontor och lager på Klostergatan och AB Marks skofabrik fanns på Fredsgatan där SCB-huset ligger i dag. Skofabriker i Lindesberg och Hallsberg förvärvades, liksom garveriet Falkens läder i Falkenberg
Den begynnande skoindustrins fader brukar man kalla Anders Andersson i Kumla. Han började med manuell tillverkning av skor vid beställningar och övergick sedan succesivt till partiskotillverkning och försäljning av de då tillverkade skorna. Hallqvist köpte partier av skor som sedan såldes på marknader och liknande.
Johan Fagerlind startade den första skotillverkningen i Örebro i den gamla tändsticksfabriken. Den hette Örebro Skofabrik. Fagerlind kunde branschen genom sitt arbete som säljare på Carlsson & Åqvist. Han for till Tyskaland och studerande skotillverkningsmaskiner så ingående att tillverkning av maskiner kunde starta i Örebro. I dag skulle man nog benämna hans studieresa för industrispionage skämtade Gustaf.
Gustaf Hallqvist berättade också att det på 1930-talet fanns 249 skofabriker i Örebro varav hela 122 i Örebro. Efter den svenska skotillverkningens nedgång när importskyddet hävdes försvann de flesta inhemska skofabriker. I dag finns endast åtta tillverkare kvar som specialiserat sig på skyddsskor och liknande. AP Hallqvist har under Gustafs ledning återupptagit viss skotillverkning i Sverige och kommer bedriva försäljning via näthandel.
Gustaf visade upp flera unika skor, bland annat AP Hallqvist första tillverkade skomodell, vilket uppskattades av de närvarande. Han avtackades med en rungande applåd och Sällskapets senast utgivna bok.
Text: Per-Åke Blad
======================================================================

Förening:

Sällskapet Gamla Örebro

Skapad av: Christer Lässman (2017-02-11 14:54:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Gamla Örebro (2021-06-18 20:59:41) Kontakta föreningen