Bli medlem


Medlem kan Du bli vid besök på våra medlemsmöten och där kontakta någon i styrelsen.

Medlemsavgift kan också betalas via internet på plusgirokonto 46 60 09-8 eller via Bankgiro nr 849-8354. Glöm inte att ange namn och adress på de som skall bli medlemmar.

Medlemsavgiften är för enskild medlem 100:- kr och för familj 150:- kr.

Förening:

Sällskapet Gamla Örebro

Skapad av: Sällskapet Gamla Örebro (2012-04-02 10:05:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Gamla Örebro (2019-03-10 09:42:52) Kontakta föreningen