Aktiviteter 2011Första världskrigets nöjen i Örebro

Nöjeslivet i Örebro under första världskriget – det kan väl inte ha varit särskilt omfattande i skuggan av krigsnyheter, ransoneringar och annat elände?
Så kan man tro, men Bosse Fransson från ArkivCentrum har forskat i saken och kunde på vårt möte den 6 december visa med ett ljud- och bildspel han gjort att detta nöjesliv trots allt hade en nära nog förbluffande omfattning. Kanske var behovet av förströelse särskilt stort under dessa dystra år.
TV fanns förstås inte, inte ens radio. Så nöjeslivet var lokalt, även om det ofta var folk utifrån som kom hit och underhöll. Till exempel resande teatersällskap. Sålunda kunde örebroarna avnjuta tidens stora stjärnor som Gösta Ekman d.ä. och Harriet Bosse.
Emil Norlander var här med sin revy ”Den förgyllda lergöken”. Och Ernst Rolf som på den tiden var mer bondkomiker än revykung. Men vi hade en egen revykung i Örebro redan då, nämligen Acke Källander. Det finns en filmsnutt om honom med i programmet, där en skräddare försöker ta mått på honom.
Filmen hade kommit. Visserligen utan ljud men med ackompanjerande musik på plats i biografen. Biografer fanns det redan fyra stycken.
Cirkus var stort och framfördes både i tält och fasta cirkuslokaler. Konserter gavs i bl.a. Nikolaikyrkan och på Stora Hotellet. Sångläraren David Björling, bosatt i staden sedan 1914, ordnade konserter med sina elever och söner, bland dem den sedermera världsberömde Jussi som vid späd ålder gjorde sin debut i Trefaldighetskyrkan. Opera och operett var inte främmande för örebroarna.
Det fanns också mer udda eller bisarra inslag i nöjeslivet. Som starka män och feta kvinnor, dvärgar, exotiska negrer, tankeläsare, trollkarlar, fakirer och loppcirkus. Det fanns kort sagt det mesta.
Text: Bengt Viktorson
Foto: Lars Hammarlund

==============================================================

Bernt Larsson visade bilder

Han började på Nerikes Allehanda 1953. Då var han springpojken som ville upp - två trappor till redaktionen. Dit kom han ganska snart som vaktmästare. Började skriva så smått, mest sport, och jobbade också med foto.
På foto blev han så bra att Örebro-Kuriren erbjöd honom jobb. Men advokaten Claes Ljung som ägde Nerikes Allehanda var starkt emot att hans anställda gick över till konkurrenten så han såg till att Bernt blev fast anställd fotograf på Allehanda. När Bernt gick i pension härom året hade han arbetat 47 år på tidningen.
Det har naturligtvis blivit tusentals bilder genom åren. Några av dem har blivit prisbelönade. Nu har han samlat ett axplock av sitt livs bilder som han visade när han gästade oss tisdagen 8 november. Dels bilder från hemmaplan – det kunde ha varit fler i det här sällskapet, dels bilder från andra hörn av jorden – några av dem tagna för Hemmets Journal som han också jobbat för. Så fick vi se bilder från Hiroshima, New York, Tjernobyl, Söderhavet, Filippinerna, Kroatien och Israel.
Vi fick också se kändisar på Örebrobesök, t ex Tommy Steele, Mick Jagger, Louis Armstrong, Zarah Leander och medlemmar av kungahuset liksom våra egna kändisar Jeremias i Tröstlösa, Torsten Ehrenmark, Anders Pontén och Ronnie Peterson.
Som vanligt höll vi till i Svarta Örns lokal i Hantverkshuset och som vanligt avslutade vi med kaffe och samtal kring borden. Runt sextio personer deltog i mötet.
Text och bilder: Bengt Viktorson

==============================================================

Första världskriget i Örebro

När första världskriget inleddes 1914 var Örebro en stad med 33 000 invånare, alltså bara ungefär en fjärdedel av nuvarande folkmängd.
Till denna ganska lilla stad tog Leif Sanner oss med när han på vårt möte den 4 oktober berättade om hur det var att leva här under krigsåren 1914-18. Alla har vi väl hört om kristid och ransoneringar under andra världskriget, så mycket påminner förstås om det.
Det som framför allt plågade människorna var bristen på livsmedel. Särskilt besvärligt var det 1917 då det blev hungerkravaller på flera håll i landet och de styrande fruktade en revolution som den i Ryssland samma år.
I Örebro blev det aldrig regelrätta kravaller eller butiksplundringar, men väl stora demonstrationer och några tumultartade intermezzon. Den 25 april samlades 10 000 människor (en tredjedel av invånarna!) till demonstrationståg från olika delar av staden och sammanstrålade på Stortorget där en resolution antogs med krav på att staden och staten skulle göra något åt försörjningsläget. Några vänstersocialister, s k unghinkar, nöjde sig inte med det utan gick bort till Örebro slott för att tala allvar med landshövding Karl Johan Bergström. De trängde in i slottet men landshövdingen var inte där. Dock var han gående på väg mot slottet och när de rasande unghinkarna mötte honom på en bro haglade okvädingsorden. ”Kasta gubbjäveln i ån!” ropade någon. Landshövdingen klarade sig dock torrskodd in på slottet.
Leif Sanner är ekonom och pensionerad lektor från Örebro universitet. Han deltar i en studiecirkel på ArkivCentrum om första världskriget i Örebro. Cirkeln presenterar på seminarier under hösten en del av vad de kommit fram till. Man kan också gå in på Leif Sanners hemsida och ta del av hans historiska studier.
Text: Bengt Viktorson
Foto: Lars Hammarlund

==============================================================

Besök under Stortorget

Sällskapet Gamla Örebro inledde hösten den 6 september med ett besök under Stortorget, närmare bestämt i de stora skyddsrum som finns där med nedgång från Länsstyrelsens hus, f d polishuset, i torgets nedre ände.
Det florerar många rykten och skrönor om vad som döljer sig under detta stora torg mitt i staden. Enligt somliga finns det hemliga underjordiska rum under så gott som hela torget. Det finns det inte.
Vår guide, Hans Hjalmarsson från fastighetsbolaget Norrporten som äger Länsstyrelsehuset, berättar att han blev besviken när han som nyanställd kom underfund med att det mesta han hört om detta inte stämde med verkligheten.
Men det som finns är viktigt nog. Här nere finns i alla fall skyddsrum i två våningsplan, byggda i mitten av 1950-talet. Här ska kunna rymmas 5000 personer, men då får de bara 0,4 kvadratmeter per person. Ska de ha sovplats ryms bara drygt 1000. Det finns sovsalar med sängar som har både under- och överslaf men för tillfället inga madrasser.
Vi 72 personer som deltog fick följa med Hans Hjalmarsson ner. De som ville kunde ta hiss, men de hissarna ska förstås inte användas i skarpt läge. Då fylls de med betong. Däremot öppnas då de båda utgångar som finns upp till Stortorget, fast då måste man först bryta upp asfalt och schakta så att de stora och breda trapporna ner till skyddsrummen blir åtkomliga. Det enda på torget som nu skvallrar om skyddsrummen är några ventilationsgaller.
Vi kunde konstatera att Länsstyrelsen har gott om möbler som inte används. De finns nämligen i skyddsrummets första våningsplan. I planet under finns bland annat en länsledningscentral. Reservkraftverk och pumpar finns förstås också. Annars är det mest tomma ytor. Norrporten och Länsstyrelsen har diskuterat vad de skulle kunna användas till. En bowlinghall eller gokartbana har föreslagits, men det faller på att det står så många pelare i vägen. Konstutställningar har det också talats om. Kruxet är att det inte får vara för mycket människor samtidigt här nere. Redan vi 72 är på gränsen.
I fredstid vill säga. Det är svårt att tänka sig femtusen människor här…
Text: Bengt Viktorson
Foto: Lars Hammarlund

=============================================================

Möte med närkingar på Skansen

Tretton trevliga medlemmar av Sällskapet Närkingarne i Stockholm mötte oss när vi kom till Skansen den soliga lördagen 21 maj. Vi fyllde nästan en hel buss från Weidermans – vi var 44 personer, alla med någon anknytning till Sällskapet Gamla Örebro.
På bussen underhöll oss Alf Rune med att berätta om örebroare som rest till Stockholm före oss alltifrån Engelbrekt och bröderna Petri och om hur de rest – med båt, tåg, buss och flyg.
Från Skansens entré gick vi raka vägen till Skogaholms herrgård, den som fram till 1930 fanns i Svennevads socken och som skänktes till Skansen av Skyllbergs bruk. Vi fick en specialvisning av två unga byggnadsantikvarier som visste allt om denna karolinska/gustavianska herrgård eftersom de nyligen inventerat den.
Lunchen intog vi på Gubbhyllan, den byggnad som också inrymmer ett tobaksmuseum. Där fick vi tillfälle att bekanta oss närmare med Stockholmsnärkingarne, bland dem ordföranden Hans-Erik Hallin, hedersledamoten Arne Sundblad, 93, som bott i Stockholm sedan mitten av 40-talet, och Gunnar Carleson som berättade om Skogaholms och järnhanteringens historia. Som gåva överlämnades en bok till Sällskapet Gamla Örebro, ett praktverk om Stockholms historia i bilder och kartor.
Vårt sällskap brukar göra en utflykt i maj varje år. Förut har vi hållit oss inom länets gränser. När vi nu vågade oss lite längre bort fick vi fler deltagare än vanligt – så det kan hända igen!
Text och bilder: Bengt Viktorson

============================================================

Det blev bilder i stället

Mötet den 12 april skulle handla om ”Väckelsens hus i Örebro”. Men Olle Bergström som skulle berätta om stadens frikyrkobyggnader, som han vet så mycket om, kunde inte komma på grund av en ögonoperation. Vi hoppas han har tillfälle att komma någon annan gång.
I stället ägnade vi mötet åt att titta på gamla Örebrobilder som Bengt Persson visade. Först ett bildspel rubricerat ”Gamla Söder”, alltså bilder från den stadsdel som försvann vid den så kallade Södersaneringen. Förutom fotografier var det också teckningar av framlidne konstnären Gösta Ottoson. Det var för övrigt han som skapade Sällskapet Gamla Örebros emblem som finns på vår startsida.
Bildvisningen fortsatte med nyligen donerade bilder från hela staden, varav många var försedda med frågetecken, dvs vi vet inte var de är tagna. I den här sakkunniga publiken fanns det förstås de som tyckte sig känna igen både hus och gator.
Vår ordförande Göran Lindhé rapporterade att han och några till ur styrelsen var på Jeremiasgården i söndags för att gratulera vår medlem Henning Jonsson på hans hundraårsdag. Det var säkert hundra andra som kommit i samma ärende.
Henning Jonsson verkade glad över all uppvaktning och sade att ”Det här kommer jag att leva länge på”.
Hos Henning träffade vi Hjärstabon Britt-Louise Jägerhill som nu kom till detta möte med material som en grupp i Hjärsta under Hennings ledning tog fram inför utgivandet av boken ”Hjärsta i backspegeln”. Detta lämnade hon nu över till sällskapet, vilket utlöste en spontan och tacksam applåd.
Om Henning Jonsson finns för övrigt mer att läsa i vår senaste bok ”Från gångna tiders Örebro”.
Text: Bengt Viktorson
Foto: Lars Hammarlund

 ==============================================================

Veteran avgick på årsmötet

Tisdagen den 8 mars hade vi vårt årsmöte i Svarta Örns lokal på Köpmangatan 1. Cirka femtio medlemmar hade mött upp. Till att leda årsmötet utsägs Lennart Alm. De vanliga formaliteterna gicks igenom utan några anmärkningar. Årsavgiften är oförändrat 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för par.
Notabelt är att Arne Upling lämnade styrelsen efter att ha ingått i den sedan 1982, varav som ordförande 1984-95 och 2003-04. Det var meningen att han skulle avtackas, men tyvärr hade han fått förhinder att komma in från sitt tjäll vid sjön Leken. Nu får det bli vid ett senare tillfälle.
Efter årsmötet och kaffeserveringen visade vi ett urval bilder från de rätt rikhaltiga donationer vi fått under det gångna året. Ibland var det oklart var bilden var tagen och livliga diskussioner uppstod. Det rörde sig ju om bilder som aldrig visats offentligt förr.
Efter årsmötet har styrelsen följande utseende: ordförande Göran Lindhé, kassör Bengt Persson, Arne Svensson, Bengt Viktorson, Lennart Westesson, Ulf Andersson och Marianne Johansson med Henry Lindkvist och Lars Hammarlund som suppleanter. Lars Hammarlund, som ansvarar för denna hemsida, efterträdde Arne Upling. I övrigt var det bara omval.
Text: Bengt ViktorsonFoto: Lars Hammarlund

=============================================================

Rolf Johnsson mindes människor han mött

Hans karriär på Läns-Posten började inte så bra. Den första artikeln han skrev handlade om en ny skördetröska. Den bondedominerade läsekretsen fick veta att den nya tröskan var 18 tum bred. Det trodde nog inga bönder på. Den i stadsdelen Sörby i Örebro uppväxte unge reportern hade råkat förväxla tum och fot.
Sen dess har det gått drygt 35 år. Rolf Johnsson överlevde den inledande fadäsen och är nu sedan länge redaktör och redaktionschef på denna varje torsdag utkommande tidning. På vårt möte den 8 februari berättade han under rubriken ”Människor jag mött” på ett lättsamt och oavbrutet underhållande sätt om just det – människor han mött under alla dessa år.
Bland dem förstås många centerpolitiker. Som majoren Sven Fredriksson, då ledande kommunpolitiker i Örebro, som en gång hjälpte till med tidningens aprilskämt i ett reportage där han framhöll hur mycket lättare det går att cykla om man frampå vårkanten byter ut den gamla skämda luften i däcken mot ny och fräsch vårluft.
Sedan länge försvunna original som Inrättnings-Einar, greve Kalling på Myrö och svärdslukaren Wetterstrand fanns också med bland redaktörens minnen.
Ola Hellstrandh, den legendariske journalisten, som i många år levererade en krönika i veckan till Läns-Posten fanns förstås också med, tillsammans med ett stort antal andra, både kända och mindre kända profiler. Rolf Johnsson är för övrigt en riktig hävert på att berätta historier, i synnerhet på närkedialekt.
Mötet inleddes av sällskapets ordförande Göran Lindhé (som sedan en tid är anställd på just Läns-Posten) som informerade om bussresan vi gör till Stockholm och Skansen lördagen den 21 maj. Kassören Bengt Persson redovisade vinnarna i tipspromenaden som vi hade under Temadagen på Stadsbiblioteket den sista lördagen i januari. Ganska många – de flesta av dem medlemmar i sällskapet – hade tolv rätt. Utslagsfrågan var hur mycket 100 kronor 1950 var värt 2009. Rätt svar: 1 685 kronor. Närmast kom Hans Fredell, därefter Gunlög Enhörning och på tredje plats Gunlögs make Magnus som alla tre var på plats och kunde ta emot sina välförtjänta priser.
Drygt femtio personer deltog i mötet, vilket som vanligt avslutades vid kaffeborden.
Text: Bengt Viktorson
Foto: Lars Hammarlund

==============================================================

Förening:

Sällskapet Gamla Örebro

Skapad av: (2012-12-03 16:25:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Gamla Örebro (2021-06-18 21:01:35) Kontakta föreningen