Styrelsen


Styrelsen har efter årsmötet i mars 2020 följande sammansättning:

Ordförande Göran Lindhé,  tel. 32 18 51
[email protected]

Kassör tillika vice ordförande Jan Hallqvist,  tel. 070-510 03 60
[email protected]

Sekreterare Gustaf Hallqvist, tel. 076-147 91 70
[email protected]

Birgitta Rosenberg,  tel. 072-717 36 54
[email protected]

Ture Jönestam, tel. 019-18 25 46

Hans Lundholm,  tel. 070-633 10 52
[email protected]

Nils-Åke Carlsson, tel. 073-970 19 79
[email protected]

Suppleanter

Majken Mattisson,070-778 92 61
[email protected] 

Karin Schill, 070-742 51 11
[email protected]

                                
Editerad av: Lars Hammarlund (2020-12-28 16:15:30)