Om oss


Sällskapet Gamla Örebro bildades 30 september 1953 av åtta eldsjälar med stadens historia som sitt största intresse. Sällskapets syfte är att samla dokumentation om staden samt att sprida kunskap om stadens historia i lättfattlig form.

Sällskapet engagerar sig också i bevarandefrågor. Exempel på vad vi räddat undan förgängelsen är "pumpen"vid Våghustorget, "vind - T:et" vid Gustaysviks flygfält, m.m.

Den största insatsen genom åren som sällskapet gjort, är stödet till landsantikvarie Bertil Waldén, när gamla Söder skulle räddas och Wadköping kom till. Skyltning av Örebros kulturhus påbörjades av sällskapet som fortfarande deltar i den verksamheten. Mest känt av örebroarna är dock sällskapet för sin bokutgivning.