Om oss


Sällskapet Gamla Örebro bildades 30 september 1953 av åtta eldsjälar med stadens historia som sitt största intresse. Sällskapets syfte är att samla dokumentation om staden samt att sprida kunskap om stadens historia i lättfattlig form.

Sällskapet engagerar sig också i bevarandefrågor. Exempel på vad vi räddat undan förgängelsen är "pumpen"vid...

Läs mer >