Välkommen till vår hemsida!

UPPDATERAD 25 AUGUSTI.

Om Sällskapet Gamla Örebro

”Det kan inte förnekas att Örebro förskingrat Wadköpings bo, gjort sig urarva på ett stundom ganska beklämmande sätt.” På detta sätt inleder Bertil Walden en artikel i Örebro Dagblads julläsning 1940. I slutet av artikeln föreslår han att ett sällskap bildas för att bevara traditioner och minnen från det gamla Örebro. Två av redaktörerna på Örebro Dagblad, Sven Johansson och Sture Larsson, tände på iden. Men det var krigstid, med allt vad det innebar, så saken fick bero många år. Tiden gick, staden växte och den gamla idén om ett sällskap för bevarandefrågor blev åter aktuell. Den 30 september 1953 bildades ”Sällskapet Gamla Örebro” av sju lokalhistoriskt intresserade herrar. Sällskapets målsättning var att samla, dokumentera och sprida kunskap om det gamla Örebro. I den andan har vårt sällskap verkat i över 55 år. Redan från början lades grunden till sällskapets bildarkiv, som idag innehåller flera tusen bilder. Många av dessa bilder är försedda med beskrivande text. Då texten är skriven på 1950-talet är den otroligt värdefull för oss sena tiders medlemmar. En som tidigt blev medlem i vårt sällskap var konstnären Gösta Ottoson. Det är han som ritat sällskapets emblem, som vi är mycket stolta över.
År 1954 väcktes tankarna i sällskapet om ett kulturreservat i Skebäck. Tillsammans med Bertil Walden arbetade sällskapet för att få fram vad som är dagens Wadköping. En annan fråga som engagerat sällskapets medlemmar är återställandet av den gamla pumpen på Våghustorget. Det finns givetvis fler frågor som sällskapet engagerat sig i under åren. Även i denna dag har vi synpunkter på vad som händer i Örebro.
För örebroarna är sällskapet mest känt för sin bokutgivning. Hittills har nio böcker getts ut och mottagits väl av läsarna. Sällskapets ambition är givetvis att ge ut fler böcker, bilder och uppslag fattas förvisso inte.
En viktig del i sällskapets verksamhet är våra medlemsmöten. Dessa är välbesökta och där träffar man personer som kan mycket om gamla Örebro.
Vårt mål är att hålla kunskapen om det gamla Örebro levande!
Upplysningar om sällskapet kan erhållas genom att besöka våra medlemsmöten, dit alla är välkomna. Det går också bra att ringa  Göran Lindhé tel. 32 18 51.