Medlemskap


Är du intresserad av att stödja Saleby Hembygdsförening genom att bli medlem, betala in 60 kronor på bankgiro nr 243-8745 eller vänligen kontakta vår kassör Karin Bertilsson.  Tel 076 112 34 60.

Editerad av: Ingemar Kårebäck (2019-01-29 21:44:29)