Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till Saleby Hembygdsförening!

Föreningen är verksam inom Saleby, Härjevad och Trässberg i Lidköpings kommun. Föreningen ansvarar för fornbyn, hembygdsmuseet och fornstugan i Saleby.