”Styggens” trolldomskraft och hans dotter ”Stygg-Tildas” förmåga

När ”Styggen” var till prästen – när han förstörde Falk så han int kunn predike längre.

”Det var så att han troligen var instämd till tinget för olaga jakt (anmäld av bolaget). Då var han dömd till värjemålsed *) och innan han fick gå eden vid tinge var han tvungen att läse för prästen. Han var till Säfsbyn och läste för prästen och prästen satte på honom olika frågor och han svarade prästen så att prästen sa att du svarar mig så att jag kunne svimme. Då sa ”Styggen” åt prästen, kyrkoherden ska få svimme allt fortfarande och det var något märkvärdigt med det – när prästen gick upp i predikstolen och fick se församlinga då svimmade han och från den dagen var han tvungen att ha hjälppräst.”

”Stygg-Tilda”

”Stygg-Tilda” var en stor kraftig människa med rödbruna ögon. Väldigt påbyltad med kläder och närmast kroppen vid ryggen hade hon ett kattskinn (för värkens skull). Som vuxen levde hon på folks barmhärtighet – den tidens socialvård. Hon gick från gård till gård och fick på det sättet mat och husrum. Vid ett tillfälle berättas att hon kom till en gård där de hade mycket vägglöss. Det ska jag ta bort sa Tilda om jag får ligga natt här. Det fick hon och vid möran (morgonen) låg alla vägglössa vid tröskeln och mora (husmodern) fick ta skyffeln och sop ihop dem. Det var bevisligen sant att hon besatt mer än andra.

Historierna berättade av äldre människor från bygden.

Kulturnämnden i Ludvika kommun

*) Ed, som tidigare kunde åläggas en svarande för att styrka hans bestridande av motpartens talan. Vägrade svaranden att gå, ansågs kärandens eller åklagarens påstående styrkt. Gick han ogillades däremot käromålet eller åtalet.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter