Bruksvandringar


Vandringar med informationstavlor om bruken finns i Gravendal, Strömsdal, Ulriksberg, Tyfors och Fredriksberg där det finns en för varje bruk: Fredriksberg och Annefors.

Fredriksbergs Bruk      Karta (pdf) >>

Den ena, vid f d Fredriksbergs Bruk, startar vid parkerings-platsen vid Säfsnäs Hembygdsgård.

Annefors Bruk     Karta (pdf) >>

Den andra, runt f d Annefors Bruk, startar vid Fredriksbergs bibliotek.

Den här informationen finns på starttavlan om Säfsnäs:

Svedjefinnar kom till Fredriksberg i början på 1600-talet och bosatte sig bl.a. i Säfsbyn och Älgsjöhöjden. De utgjorde i hundra år nästan den enda befolkning, som fanns här.

Järnepoken startade i Säfsen vid 1700-talets början då Sebastian Grave och köpmannen Hans Olsson Ström gavs tillstånd att anlägga bruk på olika ställen i bygden. Innan de anlade Fredriksbergs bruk år 1729 hade de startat i Gravendal (1721) och Strömsdal (1727). Befolkningen ökade omedelbart då behovet av arbetskraft blev stort till smedjor, kolning och transporter.

Tidigare hörde Säfsen till Nås församling och dit fick man ta sig vid ting, kyrkans högtider, dop, vigslar och begravningar. Vägarna var nästan obefintliga och medförde stora bekymmer. På 1760-talet byggdes äntligen kyrkan i Säfsbyn.

Problemet med kommunikationer gav sämre konkurrenskraft för bruken som transporterade malm, kol och stångjärn. Under 1700-talets slut tillhörde Säfsens järnbruk de större men under 1800-talets senare hälft hårdnade konkurrensen och tekniska utvecklingar medförde att mindre bruk slogs ut. För att sänka sina transportkostnader och förbättra produktiviteten anlades en smalspårig järnväg mellan Hörken – Strömsdal – Gravendal – Fredriksberg på 1870-talet.

Då lönsamheten ändå försämrades övergick bolaget till träindustri för att utnytta sitt stora skogsägande. I Annefors bygges sulfit- och sulfatfabrik först och pappersbruk 1932 samt sågverk på flera orter. En ny järnväg byggdes till Hällefors för främst massavedstransport. Även träindustrin tog slut i början av 1970-talet och sucessivt har bygdens huvudnäring blivit turism. En stor och mycket uppskattad turist- och konferensanläggning finns numer i Säfsbyn. Sedan starten 1979 har en alpin skidanläggning utvecklats. Skidspår, vandrings- & cykelleder samt iordningställda fiskevatten är något av det som erbjuds gästerna i Säfsen.

Välkomna på en rundtur!

Källa: Christer Nilsson

Tillbaka till Innehåll

Förening:

Säfsnäs Hembygdsförening

Ändrad av: Säfsnäs Hembygdsförening (2018-11-30 22:01:41) Kontakta föreningen
Skapad av: Säfsnäs Hembygdsförening (2012-09-18 20:01:44) Kontakta föreningen