Styrelsen 2016

För verksamhetsåret 2016 har styrelsen följande sammansättning, fastställd på årsmötet:

Ordförande Jan Nygren, t v, och f.d. sekreterare Nils Eriksson t h. Foto: Christer Nilsson

Jan Nygren, Fredriksberg, ordf
Ann Vilhelmsson, Ulriksberg, sekr
Gunnar Grahn, Fredriksberg, kassör

Peter Resare, Fredriksberg
Marie Eriksson, Fredriksberg

Styrelsesuppleanter

Daniel Eriksson, Fredriksberg
Nils Eriksson, Fredriksberg

Revisorer

Härje Pettersson, Fredriksberg
Kerstin Nilsson-Magnil, Fredriksberg

Valberedning

Härje Pettersson, Fredriksberg
Anders Nordahl, Fredriksberg

Hemsideansvarig

Ann Vilhelmsson, Ulriksberg

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter