Målsättning

Foto: Christer Nilsson

Enligt föreningens stadgar ska föreningen verka för

  • att öka intresset för bygdens historia och att genom Hembygdsgården och föreningens arkiv åskådliggöra dem,
  • att ta vara på byggnader och ting som har betydelse för historiebeskrivningen, t.ex. Styggens stuga vid Frösaråsen och Kvarnen i Ulriksberg

samt att genom studiecirklar, utställningar och andra sätt göra säfsenborna delaktiga och medvetna om bygdens historia.

Källa: Nils Eriksson, tel: 0591-203 44

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter