Historik

Innan någon hembygdsförening bildades fanns en föreläsningsförening med en livaktig ledare, Sven Malmlöf. Han var också en eldsjäl som tog initiativ till en gammelgård som byggdes uppe vid Älgsjökullen. Den bestod av tre hus, parstuga och parbod från Västerfallet vid Frösaråsen och en skvaltkvarn från Leijen.

Ur Meddelanden från Dalarnas hembygdsförbund från 1916 kan vi läsa Sven Malmlöfs egna ord om Hur hembygdsintresset väcktes i Säfsnäs.

När Säfsnäs Hembygdsförening bildades 1936 flyttades också byggnaderna till den nuvarande plats, Lövbacksvreten, där hembygdsgården finns idag. Under åren har den vuxit och består nu av ett femtontal hus och en stump av Säfsbanans smalspåriga järnväg. Muséet och arkiven är fyllda av intressanta ting från förr.

Läs avskrift av

Källa: Nils Eriksson, tel: 0591-203 44

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter