Verksamhet

 

Foto: Christer Nilsson

Föreningen bedriver i enlighet med den angivna målsättningen en mycket bred verksamhet.

Den mörka årstiden ägnas i huvudsak åt studier, forskning och dokumentation. Styrelsemöten hålls dock regelbundet, bland annat för planeringen av sommarens aktiviteter m m. Exempel på aktiviteter är

  • märkning och registrering av föremål,
  • identifiering av gamla fotografier och glasplåtar och
  • deltagande i projekt, glesbygdssatsningar och utbildningar av olika slag.

Under den ljusa årstiden läggs mycket arbete på att vårda hembygdsgården och de byggnader som finns samlade där och Styggen-stugan. Det är dels det löpande underhållet och dels nya projekt som olika arbetsgrupper ansvarar för.

För de olika sommaraktiviteterna, midsommar-firande och Säfsenveckan med hembygdsdag/sikfest läggs ett stort arbete ner på planering, förberedelser och genomförande.

Av verksamhetsrapporten som läggs fram till årsmötet varje år framgår att ett stort ideellt arbete läggs ner av föreningens styrelse och medlemmar.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter