Om föreningen…

Säfsnäs Hembygdsförening samlar ”säfsingar”, för närvarande ca 200 st, med intresse för att hålla bygdens historia levande. Detta sker

  • dels genom att föreningen har ansvaret för att bevara och komplettera gamla byggnader och bruksföremål på hembygdsgården i Fredriksberg och
  • dels genom att föreningen tar initiativ till arbetsgrupper och studiecirklar där också nutidshistorien får plats.
Christer Nilsson

Styrelsesammanträde i föreningens f.d. lokal i f d Posten. Foto: Christer Nilsson

Föreningen är också en garant för att de traditionella sommarfestligheterna på hembygdsgården lever vidare.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter