Skogsepoken -1972

Sulfit- och sulfatfabrik byggdes vid Annefors och senare tillkom ett pappersbruk för förädling av sulfatmassa. Av tillverkningen – kraftliner – gick 75% på export.

År 1961 var antalet anställda vid fabriken 365, därav 45 tjänstemän och förmän. År 1958 uppköptes Hellefors Bruk AB av Billerudkoncernen som sedan successivt avvecklade pappersindustrin i Fredriksberg. År 1972 gick de sista kraftlinerbalarna med lastbil till exporthamnen i Göteborg. Andra industriföretag etablerade sig i de tomma fabrikslokalerna. Skandinaviska Jute med tapettillverkning 1973-1980, Lesjöfors AB med bilfjäderindustri 1968-1986.

______
Texten ovan är ett utdrag ur Säfsen Fotodokumentations Bruksbilder.
I den tryckta publikationen kan du läsa mer om de olika byarna och bruken.
Där finner du också ett rikt bildmaterial.

Källa: Christer Nilsson