Säfsnäs socken – karta

 

På kartan har Säfsnäs socken, med byarna (de forna bruksorterna) vid Tyfors, Fredriksberg, Ulriksberg, Gravendal och Strömsdal, markerats.

Säfsnäs, med huvudorten Fredriksberg, utgör numera den västligaste delen av Ludvika kommun.

Källa: Christer Nilsson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter