Kyrkan

Kyrkan i Säfsbyn invigdes 1762 och ersatte ett kapell som uppförts 1723. Kyrkan är en korsbyggnad av trä utan torn, ca 25 m till längd och bredd. Kyrkans namn skulle vara Gustavi kyrka, ett namn som glömts bort till förmån för församlingshemmet. Säfsnäs hade till 1798 varit annexförsamling till Nås, men blev därefter eget pastorat under Norrbärke kontrakt. Klockstapeln byggdes 1771.

Den första prästgården byggdes 1749-50 men var redan 1789 nästan obeboelig och måste ombyggas. År 1855 blev den föremål för en grundlig reparation. År 1879 uppfördes en ny prästgård och är densamma som vi ser i dag. Till prästgården hörde förr ett jordbruk som födde 4-5 kor och en häst.

Sockenstugan byggdes år 1802 och inrymde förutom klockarbostad även samlingssal där sockenstämman hölls och konfirmanderna undervisades. Gottlund övernattade i sockenstugan under sin vandring i Säfsen 1817. Barnmorskan hade sin bostad där en tid. Därefter flyttade kyrkvaktmästaren in. Övre botten var en tid bostad för pensionärer. Under åren 1975-1977 utfördes en grundlig renovering och sockenstugan blev församlingshem.

______
Texten ovan är ett utdrag ur Säfsen Fotodokumentations Säfsen Finnbyar.
I den tryckta publikationen kan du läsa mer om byggnadssskick, svedjebruk, boskapsskötsel, kosthåll, finnsläkter, folkmängd och om de olika finnbyarna i Säfsnäs.
Där finner du också ett rikt bildmaterial.

Källa: Christer Nilsson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter