Järnvägen

Säfsnäsverkens järnväg (S.V.J.)

Gravendalsverken inbjöd Fredriksbergs bruk till samarabete vid byggandet av järnvägen från Hörken till Annefors. Uppgörelsen mellan de båda verken är daterad till den 13 april 1874, med beslut om att anläggningskostnaden skulle delas lika. Projektet skulle ledas av de båda brukspatronerna August Sundin, Fredriksberg, och Knut Falk, Gravendal.

Bolagsordningen för Säfsnäs Järnvägs Aktiebolag fastställdes den 28 april 1876. Där föreskrevs att aktiekapitalet fick utgöra högst 1 200 000 kr fördelat på 60 aktier. Bolaget skulle få börja sin verksamhet så snart 25 aktier var tecknade.

Den 21 maj erhölls koncession för järnvägslinjen, där det bestämdes att spårvidden skulle vara 2,7 fot (802 mm), syllarna 5,5 fot (1,63 m) långa och med en tjocklek av 0,5 fot (14,85 cm). Max lutning 25 o/oo och minsta kurvradie 500 fot (ca 148 m).

Byggandet av banan påbörjades i Hörken i maj 1874. Linjestakningen hade påbörjats redan 1872 och slutfördes under sommaren 1873 samtidigt med att schaktningsarbetet påbörjades vid Kroktjärn. Våren 1876 blev järnvägen färdigbyggd upp till Annefors. I räkenskapsboken för 1876 är noterat ”den 3 maj gick första tåget till Hålldammen”. Kostnaden för den färdiga järnvägsanläggingen uppgick till 1 212 707:70 kr. Trafiktillstånd erhölls den 23 augusti 1878 från Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen sedan man åtgärdat en del brister, som påpekats i ett syneprotokoll den 20 september 1877. Den 30 september 1879 utfärdade samma styrelse ett avsyningsintyg där Säfsnäs Järnväg förklarades helt färdigställd.

______
Texten ovan är ett utdrag ur Säfsen Fotodokumentations Säfsen järnvägsbilder.
I den tryckta publikationen kan du läsa mer om järnvägarna, stationerna, loken, vagnarna, järnvägspersonalen, tidtabeller mm. Där finner du också ett rikt bildmaterial.

Källa: Christer Nilsson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter