Samhällsperioden

Den fjärde perioden i Säfsens näringsliv kallades i inledningen samhällsperioden. Efter år 1965, när varsel kom om nedläggning av pappersbruket, har staten, landstinget och kommunen gjort kraftiga satsningar för att rädda Säfsen. Staten har genom generösa erbjudanden om lokaliseringsstöd och lån sökt locka industrier till Fredriksberg. Tyvärr utan bestående framgång. Inte ens med kraftiga ekonomiska insatser går det idag att hitta en ny Sebastian Grave.

Landstingets satsning i Fredriksberg är lovvärd. År 1965-1966 byggdes en långvårdsavdelning med läkarstation och 1980 invigdes en landstingstvätt, som haft en bra utveckling (anm: övergick i privat ägo och är numera nedlagd).

Ludvika har satsat på Säfsen som turistort. En fin anläggning har tillskapats i och kring Fredriksberg med goda förutsättningar för framtiden och med stor betydelse för affärslivet i Fredriksberg. Kommunen har även satsat på att göra Fredriksbergs samhälle attraktivt. Bostadssituationer har förbättrats genom åldringsbostäder och hyreshus, samt dessutom har ett nytt barndaghem tillkommit. Tyvärr har en mindre träindustri, som drivits av Samhällsföretag i Fredriksberg, tvingats lägga ner sin verksamhet.

Utan vårt starka samhälle och utan en glädjande politiskt solidaritet skulle Säfsen idag troligen varit på väg att återgå till den ödemark som rådde här före år 1600.

Källa: Evert Axelsson, Säfsbyn 1990

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter