Säfsen 1600-2000 med underrubriker

Historiskt sammandrag

Säfsen, som socknen i dagligt tal kallas, var inte ett helt outforskat område innan finnarnas invandring i början av 1600-talet. Nåsbönderna hade tidigt utnyttjat området som bjöd på fina jaktmarker och fiskevatten.

Genom åren har näringslivet växlat i Säfsen. Bygdens folk levde i ett första skede, åren 1600-1720, på svedjebruk, jakt och fiske som sedan följdes av järnbruken 1720-1900. Skogen blev då huvudnäringen fram till 1972. Idag är vi inne i vad som kan kallas samhällsperioden.

Evert Axelsson, Säfsbyn 1990

<<<<<<< SVEDJETIDEN >>>>>>>


<<<<<<< BRUKSTIDEN >>>>>>>

<<<<<<< SKOGS- OCH TRÄPERIODEN >>>>>>>


<<<<<<< SAMHÄLLSPERIODEN >>>>>>>

Texterna under Säfsen 1600-2000 är ett utdrag ur Säfsen Fotodokumentations ”Bruksbilder”. I den tryckta publikationen kan du läsa mer om de olika byarna och bruken. Där finner du också ett rikt bildmaterial.