Om oss

Enligt föreningens stadgar ska föreningen verka för..... * att öka intresset för bygdens historia och att genom Hembygdsgården och föreningens arkiv åskådliggöra dem. * att ta vara på byggnader och ting som har betydelse för historiebeskrivningen, t.ex. Styggens stuga vid Frösaråsen och Kvarnen i Ulriksberg. * samt att genom studiecirklar, utställningar och andra sätt göra säfsenborna delaktiga och medvetna om bygdens historia.

 

***  Innehåll  ***

***  Medlemskap  ***

Hembygdsgården i Fredriksberg är centrum för föreningens verksamhet. Här finns ett antal intressanta byggnader, rökstuga, loge, stolpbod, skvaltkvarn m m, från olika delar av Säfsnäs socken samlade. Här finns också ett museum med gamla föremål och fotografier.

 

Rik-Mats bod på Hembygdsgården är från Drafsen står som ett minne över de första invandrarna till socknen, svedjefinnarna. Rik-Mats själv var måhända den namnkunnigaste av dessa och än idag lever historierna om honom i bygden.

 

Årligt återkommande evenemang på hembygdsgården är bl. a.  midsommarfirande och hembygdsdag/sikfest.

Image