EU-projekt

Projekt Säfsenskogarna (avslutat)

Framtiden skapar vi själv med de resurser som människorna och naturen utgör. Stiftelsen Säfsenskogarna vill återskapa intressanta natur- och kulturmiljöer i det storslagna landskapet och byarna i Säfsbygden.

Här, i det som kallas tiomilaskogen, i Sveriges sydligaste vildmark, finns blånande berg, djupa skogar, spännande fiskevatten, varg, björn, järv, lo och gott om älg. Mörkret, stjärnhimlen och tystnaden är utan gräns.

En idéutställning visas i det nyuppförda Pörtet inne i Fredriksberg.

 

<<<<<Läs mer >>>>>

 

Säfsbanan  (avslutat)

– Projekt Småskalig LandsBygdsUtveckling

Inom ramen för projektet, som är ett EU-projekt, har den gamla Säfsbanan, från Hörken till Tyfors, rustats upp och markerats för att skapa en cykel-, häst- och skoterled.

På olika ställen efter banan, totalt 56 km från Hörken till Tyfors, har vindskydd placerats ut.

Invigningen sker i Strömsdal kl 14.00 den 25 juli 2004. Samma dag genomförs olika aktiviteter i på de orter som Säfsbanan passerar, Hörken, Nittkvarn, Strömsdal, Gravendal, Fredriksberg och Tyfors.

Källa: Christer Nilsson


Hitta aktivitet

Inga aktiviteter