Fredriksberg nu….

Fredriksberg är huvudorten i det som förr var Säfsnäs socken.

  • Tvätteriet, som övergått i privat ägo, lades ned för gott i november 2002.
    Ett 50-tal personer miste jobbet.
  • 2010 återuppstod landstingstvätten igen, vilket innebar 25 nya arbetstillfällen till Fredriksberg.
  • Turistanläggningen är privatägd från november 2002, Säfsen Resort AB, och är nu den största arbetsgivaren i bygden.
  • Omkring 60 företag finns registrerade i Fredriksberg.
  • Idag bor det drygt 800 personer i samhället Fredriksberg.
  • Samhällsservicen består av  barn- och äldreomsorg, grundskola årskurs 1-9, post i butik, bibliotek.
  • Fredriksberg har ett rikt föreningsliv och många föreningar sysslar med barn- och ungdomsidrott.

Källa: Christer Nilsson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter