Traditionella källor om Säfsnäs sn

Nedanstående är de viktigaste traditionella tryckta källorna och beskrivningarna omfattar hela Säfsnäs socken, finnmarken, bruken m m:

 • Crælius, Frantz D: Beskrifning öfver Säfs socken i Westerdalarne och Stora Kopparbergs län, 1830
 • Falck, Erik: Om säfsfinnars bygd i 1700-talets början, 1950
 • Forsslund, Karl-Erik: Med Dalälven från källorna till havet, 1927
  2:a delen Väster Dalälven  8:e boken – Nås finnmark och Säfsen
 • Gottlund, Carl Axel: Dagbok över dess resor på finnskogarna 1817
 • Holmdal, Nils och Hélène, Timmerhus i finnmarken, 1990
 • Montelius, Sigvard: Säfsbygden för hundra år sedan,1952,
  Säfsnäsbrukens arbetskraft och försörjning 1600-1865, 1962-
  Gravendal och Fredriksberg, en krönika om Säfsbruken
 • Sunesson, Lambert: Säfsnäs en skogskommun, 1956
 • Säfsnäs Hembygdsförenings årsbok 1945– Carl von Linné m fl

Källa: Christer Nilsson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter