Säfsen fotodokumentation

Säfsen Fotodokumentation bildades 1995 av åtta entusiaster, speciellt intresserade av Säfsnäs historia, som man ville förmedla till allmänheten på ett lättillgängligt sätt och illustrerad med bilder ur den rika fotoskatt som finns inom Säfsnäs.

Föreningen har sedan dess utgivit sex publikationer, som historiskt följer Säfsnäs utveckling från skogsfinnarnas 1600-tal till nutiden år 2000.

Publikationerna är följande:
1995  Säfsen Bruksbilder (slutsåld)
1996  Säfsen Järnvägsbilder (slutsåld)
1997  Säfsen Finnbyar (slutsåld)
1998  Säfsen Brukstorp (slutsåld)
1999  Säfsen Näringsliv under 1900-talet
2000  Säfsen Nutidsbilder år 2000

Några få exemplar av publikationerna finns till försäljning på Hembygdsföreningens Arkiv i Fredriksberg.

Källa: Christer Nilsson/Ann Vilhelmsson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter