Övriga källor

Säfsnäs hembygdsförenings arkiv, Fredriksberg.

  • Foton, Torpinventering, kartor, m.m.

Länsarkivet, Ludvika (flyttat från Håksberg):

  • Mantalslängder, skoljournaler, kyrkoböcker för Säfsnäs socken.

Värmlandsarkivet, Karlstad:

  • Arkivhandlingar rörande Säfsnäsverkens bruk.

Lantmäteriet, Falun:

  • Kartor

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter