Säfsnäs Hembygdsförening

Säfsnäs socken 1734-1867

safsnas_socken

1945 gav Säfsnäs Hembygdsförening ut boken som innehåller samlade beskrivningar över socknen gjorda av:

  • Carl von Linné
  • Abraham Abrah:son Hülphers
  • Frantz D. Craelius
  • Otto Seb. von Unge
  • Fr. Arosenius

Ur förordet i boken kan vi läsa:

Till våra förfäders minne.

Under en lång tid ha de äldsta beskrivningarna över Säfsnäs socken varit synnerligen svåra att anskaffa. Enstaka exemplar ha någon gång funnits på antikvariat. Man kan emellertid utgå ifrån, att de inom en ej alltför avlägsen framtid skola vara försvunna. För att bevara dessa kulturhistoriska dokument åt eftervärlden har Säfsnäs hembygdsförening beslutat trycka ny upplaga av samtliga beskrivningar över socknen och sammanföra dessa i en bok. Må vi nu mot denna historiska bakgrund se vår bygds utveckling och våra fäders arbete och kamp under hårda tider. Det är också vår förhoppning, att socknens historia skall bli ett allas intresse. Så skall nutid och forntid knytas samman och kärleken till hembygden befästas och stärkas.

Fredriksberg i mars 1945.
SÄFSNÄS HEMBYGDSFÖRENING.

Sexton små berättelser om liv

från Säfsnäs socken

Bild (34)Fotograf: Bild (34)

Finns att köpa på Hembygdsföreningens Arkiv i Fredriksberg.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter