Vår hembygd

Säby sockenkommun bildades 1863 och förblev självständig till 1951 då Säby sammanfördes med Kolbäcks kommun. Från 1971 tillhör Säby/Kolbäck Hallstahammars kommun.

 

Läs Vedspis, mikrofilm och bredband i PDF format

Lars_Gahrn_recenserar_boken

 

Vår Hembygd, boken som gav författarna Hallstahammars kulturstipendium 2004
Att dokumentera hembygden på olika sätt är angeläget för vår hembygdsförening.
Gamla fotografier och vardagliga bruksföremål har vi rätt gott om.
Däremot har vi saknat en samlad skrift om det forna samhället och dess innevånare.
Vi tackar därför två av våra medlemmar Rune och Kurt Larsson  som  har sammanställt sina olika berättelser från Kolbäck respektive Säby socken.
Yvonne Ljungberg, Säby hembygdsförening
Sven Nordström, Kolbäcks hembygdsförening.

 

Nedan några länkar till berättelser från Säby.


Till våra besökare

Bredband till Säby

nonstop

Säby Gubben

Säby manskör

Sodater och soldattorp i Säby

Fattigstugorna i Säby

Säby elektriska

Postgången i Säby

Sista vargjakten i Säby?

Säbydraget

Utnäs gård

Alfred Eriksson Övernäs

Larsson i Vallby

Kittelbacken i Håskesta

Borgbylokalen

Carl August Riddersporre

Polletten över Herrevadsbro

Barnhemmet

Kvarnarna i Mölntorp

Mölntorps Musikkår

Mölntorps Smidesfabrik

INTRA 2002


Mölntorps samhälle och skola

Något om Strömsholm

Majstången i Hällby
 Set SvanholmFotograf: Set Svanholm

 

Spaning Säby