Program 2018

Vårens trivselträffar: Startar den 10 januari, mellan kl 14.00 – 16.00, i hembygdslokalen och fortsätter sedan varannan vecka. Vi dricker kaffe med hembakat bröd och umgås under enkla former. Avslutning sker den 2 maj på Åholmen.

Identifiering av flygfotograferade byggnader: Sker någon gång i början av februari. Tid och plats meddelas via mail och på våra anslagstavlor.

Årsmöte: Söndagen den 18 mars kl 14.00 i hembygdslokalen. Efter årsmötet blir det kaffe och semlor.

Vägkyrka: Vi deltar i sommarens vägkyrka. Datum och tider meddelas senare.

Säbydagen: Firas söndagen den 29 juli. Vi börjar med gudstjänst i Säby kyrka kl 14.00. Därefter kaffe, lotterier och underhållning i hembygdslokalen.

Byavandring: Genomförs i slutet av augusti. Vi får ta del av någon gårds historia och dricker därefter medhaft kaffe. Tid och plats via mail, på våra anslagstavlor och annons i VLT.

Höstens trivselträffar: Startar den 19 september, mellan kl 14.00 – 16.00, i hembygdslokalen och fortsätter sedan varannan vecka. Vi dricker kaffe med hembakat bröd och umgås under enkla former. Avslutning sker den 12 december med julgröt och skinka.

Höstmöte: Söndagen den 21 oktober kl 14.00 i hembygdslokalen. Program meddelas senare via mail, våra anslagstavlor och annons i VLT.

 

Medlemsavgift 75:- för enskild och 150:- för familj. Betalas på bankgiro 5234-9727. OBS!
Vid byte av post- eller mailadress ber vi er meddela oss!