Medlemskap

Föreningens stadgar

Årsmötesprotokoll_ 2015
Verksamhetsberättelse_ 2014

Årsmötesprotokoll 2014

Verksamhetsberättelse 2012
Årsmötesprotokoll 2013

Verksamhetsberättelse 2011
Årsmötesprotokoll 2012

Bli medlem i vår hembygdsförening och stöd vår verksamhet för att bevara och utveckla hembygden.
Som ny medlem erhåller du en bok om Säby.
Genom aktivt medlemskap kan Du påverka hembygdens bevarande.
Medlemsavgiften är 75:- för enskild medlem resp 150:- per familj kan betalas vid årsmötet eller till föreningens bankgirokonto 5234–9727.
(Glöm ej att skriva namn och adress på talongen).

Går även bra att kontakta Ingvar Ståhl eller Catharina Hallström.

 

Välkommen