Säbrå Hembygdsförenings minnesfond

Säbrå Hembygdsförening har inrättat en minnesfond, till vilken gåvor kan lämnas till minne av en vän eller anhörig i samband med högtidsdag eller bortgång. Fonden förvaltas på särskilt konto och redovisas i bokslutet vid varje årsmöte efter genomförd revision av föreningens revisorer. Fondens medel skall i första hand användas för att bidra till kostnader för tryckning och publicering av dokument som har samband med föreningens grundläggande målsättning.

Givarens namn införs i offentlig minnesbok, varvid även anges till vems minne gåvan har lämnats.

En gåva kan lämnas till föreningens plusgirokonto 36 30 25-8 eller bankgiro 5656-4339.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter